Έρευνα – Συνθήκες Φορτοεκφόρτωσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης – Ιανουάριος 2024

Έρευνα – Συνθήκες Φορτοεκφόρτωσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης – Ιανουάριος 2024

Παρουσίαση – Συνθήκες Φορτοεκφόρτωσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης – Ιανουάριος 2024

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis σχετικά με τα Επιχειρησιακά Δεδομένα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023

Παρουσίαση έρευνας από την Palmos Analysis σχετικά με τα Επιχειρησιακά Δεδομένα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για θέματα πολιτικής επικαιρότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, Φεβρουάριος 2023

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για θέματα πολιτικής επικαιρότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, Φεβρουάριος 2023