(Executive Summary) Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2022

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για (Executive Summary) Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2022.

«Βαρόμετρο Βόρειας Ελλάδας»: Αξιολόγηση Περιφερειαρχών – Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Ημερομηνία ανάρτησης 17/07/22

Το «Βαρόμετρο Βόρειας Ελλάδας» αποτελεί την ετήσια έρευνα πολιτικο-κοινωνικών τάσεων στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και καλύπτει τις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το μέρος αυτό αφορά την αξιολόγηση των Περιφερειαρχών των Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, καθώς και την καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών συνολικά και ανά Περιφέρεια.

«Βαρόμετρο Βόρειας Ελλάδας»: Γενικές Πολιτικές Τάσεις, Ημερομηνία ανάρτησης 10/07/22

Μαυρίλα…

Η διεξαγωγή της έρευνας συνέπεσε με μια πολύ άσχημη περίοδο για την Ελληνική κοινωνία και τους πολίτες. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην καθημερινότητα των πολιτών θυ­μίζουν καταστάσεις «τέλειας καταιγίδας»: ο πληθωρισμός κατασπαράζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, οι τιμές των καυσίμων κάνουν τις μετακινήσεις πανάκριβες, το αυξημένο ε­νεργειακό κόστος φέρνει πονοκέφαλο, εν όψει των αναγκών θέρμανσης του επερχό­με­νου χειμώνα, η Τουρκία απειλεί ανοικτά την κυριαρχία της χώρας μας στα νησιά του Αιγαί­ου και η πανδημία COVID-19 ξαναχτυπάει την πόρτα μας απειλητικά.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, δεν είναι καθόλου τυχαία η ενίσχυση συναισθημάτων όπως η α­βε­­βαιότητα (48%, +12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021), το άγχος (38%, +9% από το 2021), η απογοήτευση (33%, +11% από το 2021) και η απαισιοδοξία (27%, +11% από το 2021). Στον αντίποδα, συναισθήματα όπως η αισιοδοξία (21%, -5% από το 2021) και η ελπίδα (19%, -7% από το 2021), αφενός είναι μειοψηφικά στην κοινωνία και αφετέρου, εμ­φα­νίζονται αποδυναμωμένα σε σχέση με το καλοκαίρι του 2021.

Το ασφυκτικά πιεστικό περιβάλλον οδηγεί τους πολίτες και σε αρνητικές κρίσεις για την κα­τεύ­θυνση της χώρας, αλλά και σε χαμηλότερη ικανοποίηση, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 30% δηλώνουν ότι η χώρα οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση (από 38% το 2021), ενώ το 54% (από 43% το 2021) θεωρούν πως πηγαίνουμε προς τη λάθος κατεύθυνση, ως χώρα. Η ικανοποίηση από την Κυβέρνηση πέφτει στο 33% (από το 41% την ίδια περίοδο πέρυσι), αλλά και η ικα­νο­ποίηση από την αντιπολίτευση μειώνεται και παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (16% από 19% πέρυσι). Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός χάνει 8 μονάδες από την προσωπική του δημοφιλία και έχει πλέον αρνητικό ισοζύγιο θετικών – αρνητικών γνωμών.

Για την Κυβέρνηση, η ακρίβεια είναι το μεγάλο αγκάθι. 7 στους 10 ψηφοφόρους δηλώνουν ότι τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την Κυβέρνηση είναι ανεπαρκή και θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα στην κα­τεύ­θυν­ση αυτή. Ωστόσο, οι χειρισμοί της Κυβέρνησης στα Ελληνοτουρκικά τής δίνουν «ανά­σες» στο εκλογικό σώμα, καθώς το 49% τους θεωρούν θετικούς/μάλλον θετικούς, έναντι 40% που τους θεωρούν αρνητικούς ή μάλλον αρνητικούς.

Στην αποτύπωση της εκλογικής επιρροής, φαίνεται ότι οι βασικοί συσχετισμοί σε επίπεδο δι­α­φοράς ΝΔ–ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με το 2019, ενώ σημα­ντι­κή φαίνεται να είναι η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΑΛ (όπως ονομάζεται πλέον) υπό τη νέα ηγε­σία του.

Το άσχημο κλίμα στην κοινωνία και η αρνητική εικόνα για την Κυβέρνηση δεν αποδίδουν καρπούς στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν πείθει ότι θα μπορούσε να χειριστεί τις καταστάσεις καλύτερα: η σύγκριση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ σε «έξι βασικούς τομείς διακυ­βέρ­νησης» είναι σαφώς υπέρ της Κυβέρνησης. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο «Κανένας από τους δύο» καταγράφει εντυπωσιακά ποσοστά και προηγείται στους περισσότερους τομείς, ενδεικτικό της απογοήτευσης των πολιτών.

Μια μικρή αναφορά, τέλος, στο ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και τον κο Ανδρουλάκη: η σημερινή δημο­σκο­πική «άνοιξη» προκύπτει, την ίδια στιγμή που το 39% των πολιτών δηλώνουν ότι έχουν ουδέτερη γνώμη ή ότι δεν έχουν γνώμη για το πρόσωπό του, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα είναι 14% και 17%.

Είναι προφανές ότι σημαντικό μέρος των πολιτών τηρεί στάση αναμονής, περιμένοντας ο­λο­­κλη­ρωμένα δείγματα γραφής από τον νέο Πρόεδρο του ΠΑΣΟ–ΚΙΝΑΛ. Οι προσωπικές του επιδόσεις στον τομέα αυτόν, το επόμενο διάστημα, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και την τελική εκλογική επίδοση του κόμματός του στην κάλπη, όποτε κι΄ αν αυτή στηθεί.

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης

Διεuθυντής Ερευνών Palmos Analysis (MSc, MBA)

temekenidis@palmosanalysis.gr

ΚΕΕΕ: ΡΩΣΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ημερομηνία ανάρτησης 18/06/22

Παρουσίαση Έρευνας Palmos Analysis

για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλή­ρω­ση 70 χρόνων από την ίδρυ­ση του Επιμελητηρίου Βοιω­τίας έγινε παρουσίαση, από την εταιρεία ερευνών/δημο­σκο­πή­σεων Palmos Analysis, των αποτελεσμάτων της έρευνας με θέμα: “Επιπτώσεις του πο­­λέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και στον τουρισμό” η οποία πραγ­­μα­τοποιήθηκε για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, το Σάββατο 8 Ιουνίου 2022.

Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά, την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2022, μέσω τηλεφωνικών και on line συνεντεύξεων με ιδιοκτήτες/διευθυντικά στελέχη 155 επιχειρήσεων με συναλ­λα­γές με Ρωσία και Ουκρανία, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με  ιδιοκτήτες/­διευ­θυ­ντι­κά στε­λέχη 331 τουριστικών επιχειρήσεων, με τη χρήση των συστημάτων CATI (Co­mpu­­ter Assisted Tele­pho­ne Inter­viewing) και CAWI (Computer Assisted Web Intervie­wing). Επι­πρόσθετα, έγιναν σε “βάθος συνεντεύξεις” με 15 εκπροσώπους Υπουργείων, Φο­ρέ­ων & Οργανισμών, ενώ την περίοδο 8-13/6/2022 διεξήχθη on line έρευνα (μέσω δο­­­μημένων on line panels με τη χρήση του συστήματος CAWI) σε 407 Ρώσους πο­λίτες, κατοίκους μεγά­λων ρωσικών πό­λεων, που πραγματο­ποιούν διακο­πές στο εξω­τερικό. Η όλη έρευνα, πλαισιώνεται από Μελέτη δευτερογενών στοιχείων που αφορούν στις δι­με­ρείς εμπορικές και τουριστικές σχέσεις των δύο χωρών με την Ελλάδα.

Τα ευρήματα που έχουν προκύψει είναι άκρως ενδιαφέροντα και αποτυπώνουν την πραγ­ματική διάσταση της κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα και πιο συγκεκριμένα:

  1. Εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία/Ουκρανία

Καταγράφεται κάθετη πτώση εισαγω­γι­κής και εξαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τις δύο εμπόλεμες χώρες με έμφαση των προβλημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σε συ­γκε­­κρι­μένους κλάδους δραστηριότη­τας. Ωστόσο, ο κίνδυνος “σκληρών” συνεπειών, όπως απολύσεις, αναστολή λειτουρ­γίας κτλ., είναι περιορισμένος και εντοπίζεται κυ­ρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένους κλάδους. Προκειμένου να αντι­μετωπί­σουν την κατάσταση, οι επιχει­ρή­σεις με εισαγωγική/ εξαγωγική δραστη­ρι­ό­τητα με Ρω­σία/Ουκρανία προχωρούν στην αναζήτηση εναλλακτικών χωρών ή εναλ­λα­κτικών ο­δών­/­ τρόπων για την εισαγωγή/­εξαγωγή προϊόντων ή στη διοχέτευση των προϊόντων τους στην εσωτερική αγο­ρά. Πα­ράλ­ληλα, καταγράφεται τάξη αύξησης των τιμών των προϊόντων τους, πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού για την αντιμε­τώ­πιση του αυξημένου κόστους, λόγω των μεγάλων αυξήσεων στα κόστη ενέρ­γειας, πρώ­των υλών κτλ. Τέλος, η επι­δό­τηση του κόστους ενέργειας είναι το δημοφιλέ­στερο μέτρο στήριξης από την Πο­λιτεία, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, και ακολουθούν η αναστολή φορο­λο­γι­κών­/­ασφαλιστικών υποχρεώσεων (κυρίως με­τα­ξύ των πολύ μι­κρών επιχειρήσεων).

  1. Τουριστικές επιχειρήσεις σε περιοχές με παρουσία Ρώσων/Ουκρανών τουριστών

Γε­νικά, η συμμετοχή Ρώσων/Ουκρανών τουριστών στην πελατειακή βάση των τουρι­στι­κών επιχειρήσεων είναι μικρή και αναμένεται πολύ μικρή επίδραση στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρή­σεων από την ανακοπή του τουριστικού ρεύματος από τις δύο εμπό­λεμες χώρες. Ήδη, οι τουριστικές επιχειρήσεις προσδοκούν αναπλήρωση των ό­ποιων απωλειών, μέσω στόχευσης σε άλλες αγορές του εξω­τερικού, αλλά και στην εσω­­τερική αγορά, ενώ εκτιμούν ότι θα υπάρξει αποκατάσταση της ροής του­ριστών από Ρω­σία/Ουκρανία, εφόσον τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση, από την επόμενη κιόλας σεζόν. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση τιμών των υπη­ρεσιών τους, λίγο πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού, για την αντι­με­τώ­πιση αυ­ξη­­μένου κόστους ενέργειας, πρώτων υλών κτλ. Ωστόσο, οι τάσεις αύξη­σης των τιμών εμφανίζονται πιο ήπιες σε καταλύματα και τουριστικά γραφεία, λόγω “κλειδω­μένων” συμφωνιών. Τέλος, η επιδότηση του κόστους ενέργειας καταγράφεται, και εδώ, ως το δημοφιλέστερο μέτρο στήριξης από την Πολιτεία.

  1. Ρώσοι τουρίστες εξωτερικού

Πρόκειται για υψηλότερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης άτομα. Η ασφάλεια του προο­ρι­σμού, η σχέση τιμής–αξίας (value for money) και το δίπτυχο “ήλιος & θάλασσα” είναι τα βασικά κρι­τήρια επιλογής προορισμού διακοπών στο εξωτερικό, ενώ οι σχέσεις της Ρωσίας με τη  χώρα προορισμού αξιολογείται πολύ πιο χαμηλά. Οργανώνουν τις δια­­­κο­­πές τους στο εξωτερικό, κυρίως μέσω τουριστικών γραφείων, και η Ελλάδα βρί­σκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών του εξω­τερικού για την πραγματο­ποίηση των διακοπών τους. Αναμένεται να υπάρξει ση­μα­ντική μείωση στη ροή Ρώσων τουριστών προς το εξωτερικό, λόγω του πολέμου και το πλήγ­μα από τις μειωμένες ροές κατά τη φετινή σεζόν φαίνεται να αφορά κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες της Με­σογείου, συμπε­ριλαμβα­νομένης και της Ελλάδας. Μεσομακροπρόθεσμα, ωστόσο, δεν διαφαίνεται μέ­χρι στιγμής κάποια σοβαρή επίπτωση στην ει­κόνα της Ελλάδας, ως του­ριστικού προορι­σμού, από την επιδείνωση των σχέ­σεων των δύο χωρών, λόγω του πολέμου.

 

Για την Palmos Analysis,

 

Πασχάλης Τεμεκενίδης (Msc & MBA)

Διευθυντής Ερευνών

Κιν. 69721506338

Μπορείτε να δείτε σχετική φωτογραφία και το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας στο συ­νημ­μένο αρχείο.

Ερευνα τάσεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία ανάρτησης: Ιούλιος 2022

Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα makthes.gr ενός μέρους της έρευνας κοινωνικο-πολιτικών τάσεων στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο μέρος αφορά την αξιολόγηση των Δήμων της περιοχής (Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών και Αμπελοκήπων – Μενεμένης) από τους δημότες.

Ερευνα γενικών τάσεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία άνάρτησης: Ιούλιος 2022

Η δημοσίευση στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» ενός μέρους της έρευνας κοινωνικο-πολιτικών τάσεων στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα καταγράφονται οι γενικές απόψεις των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης για την ζωή στην περιοχή τους και  αξιολογούνται βασικοί τομείς της καθημερινότητας, ενώ καταγράφονται οι προτεραιότητες των κατοίκων για το μέλλον στην περιοχή τους.

Ερευνα τάσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Ημερομηνία άνάρτησης 31/01/2022

Έρευνα τάσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

«Όραμα» η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, «καημός» οι συγκοινωνίες και το κυκλοφοριακό

Πως βλέπουν οι Θεσσαλονικείς τη ζωή τους στην πόλη τους; Τι θα άλλαζαν, αν μπορούσαν, αλλά και ποια θεωρούν ότι είναι τα ατού της Θεσσαλονίκης; Τι ρόλο παίζει ο Δήμος στη ζωή τους; Τους ενδιαφέρει ποιος είναι Δήμαρχος και πως θα ήθελαν τον ηγέτη της πόλης; Και τέλος, πως αποτιμούν τη Διοίκηση Ζέρβα σε σχέση με τις προηγούμενες Διοικήσεις και θα ήθελαν να τον δουν να εκλέγεται ξανά το 2023;

Σε αυτά τα ερωτήματα δίνει απαντήσεις η έρευνα της Palmos Analysis για τη Μακεδονία της Κυριακής.

Οι Θεσσαλονικείς είναι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία – περίπου 9 στους 10, ικανοποιημένοι από τη ζωή στην πόλη τους. Τους ταλαιπωρούν όμως οι συγκοινωνίες και το κυκλοφοριακό, ενώ περιμένουν περισσότερα στον τομέα της καθαριότητας και της ευταξίας. Παράλληλα, η γεωγραφική θέση και το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, δύο φυσικά χαρακτηριστικά δηλαδή, αποτελούν τα δυνατότερα πλεονεκτήματα της πόλης, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, με την ιστορία και το παρελθόν της πόλης να έπεται στην καταγραφή των δυνατών σημείων της Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο τα πανεπιστήμια και οι επιστήμονες, όσο και η επιχειρηματικότητα και οι επιχειρηματίες της πόλης δεν αξιολογούνται ως βασικά πλεονεκτήματά, μια ένδειξη αποτυχίας των ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων να εμπνεύσουν τους Θεσσαλονικείς ως κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης και προόδου.

“Σταυροδρόμι πολιτισμών και ανθρώπων” αλλά και “σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη” συμπυκνώνουν το όραμα της πλειοψηφίας των Θεσσαλονικέων για το μέλλον της πόλης τους. Και είναι, τουλάχιστον για τον υπογράφοντα, μια κάποια ανακούφιση που ο όρος “Συμπρωτεύουσα” δεν συγκινεί πια ως όραμα και επιδίωξη παρά ένα μικρό ποσοστό των συμπολιτών μας…

Σε σχέση με το Δήμο, 2 στους 3 περίπου δηλώνουν ότι η λειτουργία και οι υπηρεσίες του επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό (“πολύ” η “αρκετά”) την καθημερινή τους ζωή. Παράλληλα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό (76%) εκφράζουν σημαντικό ενδιαφέρον για το ποιος ηγείται της πόλης, ποιος είναι δηλαδή ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Στα της αποτίμησης της Διοίκησης Ζέρβα, τρεις είναι οι σημαντικοί δείκτες που αξίζει να καταγραφούν: το 35% θεωρούν τη σημερινή Διοίκηση Ζέρβα καλύτερη από την προηγούμενη Διοίκηση Μπουτάρη (έναντι 22% που τη θεωρούν χειρότερη), ενώ το 39% τις θεωρούν περίπου ίδιες. Επιπλέον, το 37% δηλώνουν ότι ο σημερινός Δήμαρχος πρέπει να επανεκλέγει το 2023, έναντι 46% που δηλώνουν ότι πρέπει να αλλάξει και να εκλεγεί άλλος (ποσοστό, ωστόσο, στο οποίο αθροίζονται όλες οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές Δημάρχων) και 17% που είτε δεν ενδιαφέρεται είτε δεν το θεωρεί σημαντικό ως θέμα. Και τέλος, ο δυνητικός εκλογικός χώρος του νυν Δημάρχου φτάνει στο 46% (εκ των οποίων όμως βεβαιότητα ψήφου στο πρόσωπο του εκφράζει μόνο το 14% – ήτοι ο σκληρός πυρήνας του Α’ γύρου των εκλογών του 2019), ενώ το μπλοκ όσων στέκονται “απέναντι” αθροίζει 45%. Βέβαια οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, χωρίς το πεδίο να είναι ακόμα ούτε κατ’ ελάχιστον προσδιορισμένο, είναι τουλάχιστον παρακινδυνευμένες, ωστόσο το 43% που απαιτείται για την εκλογή από τον Α’ Γύρο με βάση τον νέο εκλογικό Νόμο, φαίνεται να είναι ένας ψηλός πήχης για τα δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τέλος, παρά τον τοπικό χαρακτήρα της έρευνας, η αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου σε επίπεδο κόμματων για τις επόμενες Βουλευτικές εκλογές, δείχνει να επιβεβαιώνει αυτά που γνωρίζουμε και από τις πανελλαδικές δημοσκοπήσεις: η δημοκοπική «άνοιξη» του ΚΙΝΑΛ συνεχίζεται εις βάρος και των δυο μεγαλυτέρων κομμάτων, με τον ΣΥΡΙΖΑ όμως να πιέζεται περισσότερο. Παράλληλα, η φθορά της ΝΔ φαίνεται να θολώνει τον στόχο της αυτοδυναμίας, με όλα πια τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά και την πολιτική αστάθεια να μην είναι τόσο απίθανη, όσο 2-3 μήνες πριν…”

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης
Διευθυντής Ερευνών Palmos Analysis

(Executive Summary) Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2021

Executive-Summary-varometro-ebeth-septemvrios-2021

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για (Executive Summary) Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2021.

(Executive Summary) Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2021

Executive-Summary-varometro-ebeth-martios-2021

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για (Executive Summary) Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2021.

(Executive Summary) Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2020

Executive-Summary-varometro-ebeth-septemvrios-2020

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για (Executive Summary) Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2020.