Συμμετέχοντας στο Research Panel της Palmos Analysis, λαμβάνεις μέρος σε online έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις και κερδίζεις χρήματα για κάθε ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεις!

Η Palmoς Analysis συνεργάζεται με τη Cint (https://www.cint.com/), τον παγκόσμιο ηγέτη διαδικτυακού λογισμικού για τη διεξαγωγή online ερευνών. Η Cint δια­θέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταναλωτών στον κόσμο για ψηφιακές έρευνες, αποτελού­μενο από πάνω από 130 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε περισσό­τε­ρες από 130 χώρες.

Με αυτή την συνεργασία της Palmos Analysis με την Cint, τα μέλη του Research Panel της Palmos Analysis γίνονται αυτομάτως μέλη αυτής της μεγάλης παγκόσμιας ομάδας, συν­δεό­μενοι, μέσω της πλατφόρμας της Cint, σε μια παγκόσμια ομπρέλα και σε ένα σύγ­χρονο τεχνολογικά περιβάλλον, με συνεχή ροή προτεινόμενων online ερευ­νών και σημαντικά έσοδα για την συμμετοχή τους.