“Ένα οικονομικό, εύχρηστο, σύγχρονο και αποτελεσματικό ερευνητικό εργαλείο για κάθε Φορέα και Οργανισμό”

Εφαρμογή, μέσω της οποίας δημιουργείτε, συμπληρώνετε και επεξεργάζεστε ερωτη­μα­το­λόγια, κάθε είδους και μορφής.

Απευθύνεται σε κάθε Φορέα και Οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό) που επιθυμεί την άντληση πληροφοριών και την καταγραφή των τάσεων (άμεσα, αξιόπιστα και με χαμηλό κόστος) μεταξύ, τόσο των “εσωτερικών” πελατών (στελέχη, συνεργάτες, υπάλληλοι, προμηθευτές κτλ.), όσο και των “εξωτερικών” πελατών (πελάτες, μέλη, πολίτες, δημότες κλπ).

Διαδικτυακή λειτουργία του συστήματος

Δε χρειάζεται καμία διαδικασία εγκατάστασης και ενημέρωσης του λογισμικού.

Ποικιλία επιλογής

Οι ερωτήσεις, εκτός από κείμενο, μπορούν να περιέχουν βίντεο, εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα κοκ.

Εύκολη διαχείριση του περιεχόμενου

Δε χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις υπολογιστών για τη δημιουργία ερωτηματολογίων, τη συμπλήρωσή τους και την προβολή των στατιστικών αποτελεσμάτων.

Πολλαπλές δυνατότητες

Η προβολή στατιστικών δεν περιορίζεται μόνο στην κατανομή συχνοτήτων, αλλά παρέχει και άλλες δυνατότητες, όπως ερωτήσεις πολλαπλής στάθμισης, δημιουργία cross tables, φιλτράρισμα απαντήσεων κλπ.

Χρειάζεστε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης, με χαμηλό κόστος;

pcprimoq

Πλήρες εργαλείο σχεδίασης ερωτηματολογίων

Σχεδιάζετε τα δικά σας ερωτηματολόγια, μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, το οποίο σας προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και μηδενικούς περιορισμούς στο πλήθος των ερωτήσεων.

Επιπρόσθετα εργαλεία προβολής στατιστικής ανάλυσης

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης ή μετά το πέρας αυτής, μπορείτε να πραγματοποιείτε μία ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα.

9 Τύποι ερωτήσεων

Το “PrimoQ“ καλύπτει κάθε σας ανάγκη με 9 τύπους ερωτήσεων, όπως: κλίμακας, απλής και πολλαπλής επιλογής, ημερομηνίας και ώρας, αριθμητικές, κατάταξης, διαμοιρασμού και ανοιχτού τύπου.

Κριτήρια συμπλήρωσης κάθε ερώτησης

Το “PrimoQ“ υποστηρίζει σενάρια, σύμφωνα με τα οποία κάποιες ερωτήσεις, εμφανίζονται ή όχι, βάσει των απαντήσεων που έδωσε ο ερωτώμενος σε προηγούμενες ερωτήσεις.

Μηνύματα υποδοχής και ευχαριστιών

Κάθε ερωτηματολόγιο ξεκινά με μήνυμα υποδοχής/καλωσορίσματος του ερωτώμενου και ολοκληρώνεται με αντίστοιχο μήνυμα ευχαριστιών.

primoqqt-1024x507

Κάνετε τους ερωτώμενους να αισθάνονται πιο οικεία

Στο “PrimoQ“ μπορείτε να ορίζετε την εικόνα του παρασκηνίου στη σελίδα συμπλήρωσης των ερευνών. Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται, γεμίζοντας την οθόνη κατά μήκος και ύψος. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίζετε χρώμα φόντου.

Ασφάλεια δεδομένων

Αντιμετωπίζουμε με την ενδεδειγμένη σοβαρότητα και υπευθυνότητα το θέμα των προσωπικών σας δεδομένων τηρώντας αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας της ESOMAR.

Θέλετε να “τρέξετε” τη δική σας έρευνα;

Οι Πελάτες μας

images
images
images
images
images
images
images
images