“Συμβουλευτική και Στρατηγική βασισμένη σε μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα”

Η Palmos Analysis, συνδυάζοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία όλων των τμημάτων της, παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να έχουν ολοκληρωμένες αναλύσεις και μελέτες, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης και πρόβλεψης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν καθοδήγηση και συμβουλές για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, δημιουργία σχεδίων μάρκετινγκ και επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Η Palmos Analysis διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στη στήριξη πολιτικών οργανισμών και προσώπων που εμπλέκονται στο χώρο της πολιτικής καθοιονδήποτε τρόπο, όπως υποψήφιοι στην αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού, σε βουλευτικό αξίωμα κοκ.

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Οι Πελάτες μας

images
images
images