Το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι ανθρωποί της.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να επιλεγμένες δημοσιεύσεις ερευνών της Palmos Analysis σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.