Το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι ανθρωποί της.