“Αποτελεσματική επικοινωνία
Μετρήσιμα αποτελέσματα
Επένδυση με υψηλή απόδοση”

Ο Σχεδιασμός μιας επικοινωνιακής στρατηγικής είναι μια διαδικασία που ούτε εύκολη, ούτε αυτο­νό­ητη είναι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τεθούν πρωτίστως τα βασικά συστατικά που πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο “μίγμα” πο­λιτικής επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων (PR), προ­σαρ­μο­σμένο πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά πολιτικών προσώπων, τοπικών αρχόντων, επιχειρηματικών μονάδων, φορέων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Εμείς, πλεονεκτούμε γιατί:

 • Διαθέτουμε στελεχιακό δυναμικό με δοκιμασμένη εμπειρία και γνώση.
 • Παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες και ασχολούμαστε αποκλειστικά με τον κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση, φορέα ή οργανισμό).
 • Αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός, έχοντας μεγάλη εμπει­ρία στο χώρο της Επικοινωνίας και της Πολιτικής.
 • Διαθέτουμε μοντέρνες ιδέες και προτάσεις παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Οι υπηρεσίες μας:

 • Πλάνο επικοινωνίας (communication plan)
 • Συγγραφή κειμένων
 • Σύνταξη και προώθση δελτίων Τύπου
 • Δημιουργία λιστών παραληπτών
 • Δημιουργία ενημερωτικών δελτίων
 • Δημιουργία ιστοσελίδας και διαχείριση περιεχομένου
 • Παραγωγή video
 • Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού σας στη διαχείριση ιστοσελίδων και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Οι Πελάτες μας

images
images
images
images
images
images