“Σύγχρονος δήμος.
Οι δημότες στο προσκήνιο”

Το “Apella” είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που είναι προσβάσιμη, μέσω φυλλομε­τρητή (browser) και παρέχει την ευχέρεια στους  δημότες να  μπορούν να  “καρφιτσώ­νουν”, επάνω σε διαδραστικό χάρτη (Google Map), προβλήματα διαφόρων τύπων που εντοπίζουν στο δήμο που κατοικούν.

Οι διαχειριστές του συστήματος (που είναι δημοτικοί υπάλληλοι), από την πλευρά τους, παρακολουθούν την εμφάνιση των προβλημάτων τα οποία προωθούν αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για την επίλυσή τους. Στη συνέχεια και καθώς η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων είναι σε εξέλιξη, οι διαχειριστές του συστήματος ενημερώνουν (ηλεκτρονικά ή μέσω SMS) τους δημότες για το στάδιο επίλυσης του κάθε προβλήματος, παρέχοντας έτσι αναβαθμισμένο επίπεδο διαδραστικής επικοινωνίας.

Άμεση ενημέρωση δημοτών

Ο δημότης βλέπει (με σημαιούλες) στο διαδραστικό Χάρτη τα προβλήματα του δήμου του, καθώς και το στάδιο επίλυσής τους.

Αναρτήσεις προβλημάτων

Ο δημότης τοποθετεί στο διαδραστικό Χάρτη οποιοδήποτε πρόβλημα έχει εντοπίσει.

Ταχεία ενημέρωση διαχειριστών

Οι διαχειριστές (δημοτικοί υπάλληλοι) ενημερώνονται άμεσα (μέσω e-mail) για τη δημιουργία νέου προβλήματος που έχει προκύψει.

Πλήρης εικόνα προβλημάτων

Οι διαχειριστές (δημοτικοί υπάλληλοι) επεξεργάζονται τις συμπληρωματικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα προβλήματα, όπως σχόλια, φωτογραφίες, αναλυτικές περιγραφές κοκ.

Εφαρμογή διαχείρισης προβλημάτων

pcapella

Στατιστικά στοιχεία

Οι διαχειριστές (δημοτικοί υπάλληλοι) εξάγουν διάφορους στατιστικούς δείκτες, όπως π.χ. κατάταξη και πλήθος προβλημάτων ανά αρμόδια δημοτική υπηρεσία, μέσοι χρόνοι επίλυσης προβλημάτων, πλήθος επιλυμένων προβλημάτων ανά αρμόδια δημοτική υπηρεσία κτλ.

Υποσυστήματα

Το “Απέλλα” αποτελείται από δύο (2) υποσυστήματα: Του δημότη και του διαχειριστή.

Εύκολη πρόσβαση

Ο δημότης/κάτοικος/επισκέπτης ενός δήμου χρησιμοποιεί την εφαρμογή, μέσω browser (Chrome, Firefox κτλ. ), χωρίς την εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού.

Σημεία ενδιαφέροντος

Από το υποσύστημα του “Apella” ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέτει σημεία ενδιαφέροντος στο διαδραστικό Χάρτη.

Βαθμολόγηση χρηστών

Η εφαρμογή “Apella” διαθέτει σύστημα βαθμολόγησης έτσι ώστε οι σωστοί χρήστες του συστήματος δήλωσης προβλημάτων να επιβραβεύονται, ενώ οι κακόβουλοι να αποθαρρύνονται.

Διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης

Μέσα από την εφαρμογή “Apella” ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνες, προωθώντας ερωτηματολόγια στους εγγεγραμμένους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο, η κάθε δημοτική αρχή, μπορεί να έχει ένα άμεση ενημέρωση γύρω από τις απόψεις των δημοτών επάνω σε συγκεκριμένα θέματα που την αφορούν.

Ενδιαφέρεστε για το “Apella”;

Οι Πελάτες μας

images