Τουριστικό Βαρόμετρο Θεσσαλίας

Η καθιέρωση ενός σταθερού και αξιόπιστου μετρητικού ερευνητικού εργαλείου, στο πλαίσιο του Thessaly Tourism Barometer (ΤΤΒ), μιας επαναλαμβανόμενης έρευνας εξόδου τουριστών (Tourist Exit Survey) ταυτόχρονα με μια έρευνα στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής, που στόχο θα έχει την καταγραφή των στάσεων, των απαιτήσεων και του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών από το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών και υποδομών της περιοχής ενδιαφέροντος αλλά και την καταγραφή των προβλημάτων και των απόψεων των επιχειρηματιών του κλάδου του τουρισμού στην περιοχή, είναι πλέον γεγονός.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Thessaly Tourism Barometer ανέλαβε η Palmos Analysis για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η καθιέρωση και περιοδική διεξαγωγή της έρευνας επισκεπτών και τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του «Τουριστικού Βαρόμετρου Θεσσαλίας», θα συμβάλλει αποφασιστικά στον σχεδιασμό και την χάραξη στρατηγικής για την τουριστική βιομηχανία της Περιφέρειας, παρέχοντας πρωτογενείς πληροφορίες για τον τουρισμό της περιοχής και αναδεικνύοντας τους άξονες προτεραιότητας για τη δράση των φορέων και των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η έρευνα επισκεπτών στο πλαίσιο του «Τουριστικού Βαρόμετρου Θεσσαλίας» πραγματοποιείται μέσω μιας σειράς δύο (2) ερευνών ως εξής:

Έρευνα χειμερινού τουριστικού «κύματος» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με
περίοδο Διεξαγωγής τους μήνες Δεκέμβριο – Φεβρουάριο. Το δείγμα περιλαμβάνει επισκέπτες και επιχειρήσεις στις περιοχές : Λίμνη Πλαστήρα, Όλυμπο, Κίσσαβο, Βόλο, Πήλιο, Περτούλι, Ελάτη και Μετέωρα. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι επιτόπιες προσωπικές συνεντεύξεις από ερευνητές με τη χρήση συστήματος CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) για τους επισκέπτες και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με την χρήση συστήματος CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) για τις επιχειρήσεις.

Έρευνα θερινού τουριστικού «κύματος» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με περίοδο Διεξαγωγής τους μήνες Μάιο – Ιούλιο. Το δείγμα περιλαμβάνει επισκέπτες και επιχειρήσεις στις περιοχές : Λίμνη Πλαστήρα, Παραλίες Λάρισας (Αγιόκαμπος κτλ.), Βόλος, Πήλιο, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται θα είναι επιτόπιες προσωπικές συνεντεύξεις από ερευνητές με τη χρήση συστήματος CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) για τους επισκέπτες και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με την χρήση συστήματος CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) για τις επιχειρήσεις.