Πολιτική Έρευνα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 6 – 8 Φεβρουαρίου 2021 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε δείγμα 804 ψηφοφόρων, ανδρών και γυναικών, άνω των 17 ετών και με αναλογική κατανομή στις 7 Π.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing) και το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικία και τη ψήφο των ερωτώμενων στις Βουλευτικές Εκλογές του 2019.