Πολιτική Έρευνα στην Α’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 9 – 11 Μαρτίου 2021 στην Α’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σε δείγμα 1336 ψηφοφόρων, ανδρών και γυναικών, άνω των 17 ετών και με αναλογική κατανομή στους Δήμου της Α’ Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing) και το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικία και τη ψήφο των ερωτώμενων στις Βουλευτικές Εκλογές του 2019.