Πανελλαδική έρευνα για λογαριασμό της εφημερίδας «Η Αυγή»

H Palmos Analysis διενήργησε Πανελλαδική έρευνα για λογαριασμό της εφημερίδας «Η Αυγή» η οποία δημοσιεύτηκε στις 21/3/2021.