Πανελλαδική έρευνα για λογαριασμό της εφημερίδας «Η Αυγή»

H Palmos Analysis διενήργησε Πανελλαδική έρευνα για λογαριασμό της εφημερίδας «Η Αυγή» η οποία δημοσιεύτηκε στις 28/2/2021.