Έρευνες για θέματα αναπηρίας / χρόνιων παθήσεων – Για λογαριασμό του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

1) Έρευνα Κοινής Γνώμης για τα θέματα της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία ή Χρόνιες Παθήσεις σε υπηρεσίες Υγείας και Φροντίδας στην περιοχή των Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Φλώρινας και Σερρών στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC GreeceThe Former Yogoslav Republic of Macedonia 2014-2020

2) Έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε Άτομα με Αναπηρία/Χρόνιες Παθήσεις και σε επαγγελματίες Υγείας/Φροντίδας ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις για τα θέματα της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία ή Χρόνιες Παθήσεις σε υπηρεσίες Υγείας και Φροντίδας στην περιοχή των Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Φλώρινας και Σερρών στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC GreeceThe Former Yogoslav Republic of Macedonia 2014-2020