«Βαρόμετρο Βόρειας Ελλάδας»: Αξιολόγηση Περιφερειαρχών – Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Ημερομηνία ανάρτησης 17/07/22

Το «Βαρόμετρο Βόρειας Ελλάδας» αποτελεί την ετήσια έρευνα πολιτικο-κοινωνικών τάσεων στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και καλύπτει τις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το μέρος αυτό αφορά την αξιολόγηση των Περιφερειαρχών των Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, καθώς και την καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών συνολικά και ανά Περιφέρεια.