Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για το Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Οκτωβρίου 2022

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για το Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Οκτωβρίου 2022
Παρουσίαση από την Palmos Analysis για το Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Οκτωβρίου 2022