Χρονοσειρές Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2021

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για Χρονοσειρές Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2021.