Η οικονομία στην σκιά του κορωνοϊού

1 στα 2 νοικοκυριά έχουν ήδη βιώσει μείωση του εισοδήματός τους, με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ενώ αντίστοιχο ποσοστό (49%) έχουν ακυρώσει ή αναβάλει σημαντικά γεγονότα για την ζωή τους, όπως ταξίδια, κοινωνικές εκδηλώσεις, επαγγελματικές κινήσεις κτλ. Παράλληλα, για περισσότερους από 1 στους 3 (37%) από τους ερωτηθέντες, έχει μειωθεί ή έχει αλλάξει ο τρόπος εργασίας τους και 1 στους 4 (24%) δηλώνουν ότι η εργασία τους έχει ανασταλεί ή έχουν απολυθεί.  Μάλιστα, τα παραπάνω ευρήματα αντιστοιχούν σε μια περίοδο μικρότερη του ενός μήνα από την ενεργοποίηση του συνόλου των περιοριστικών μέτρων, με ότι αυτό σημαίνει για την συνέχεια και τις περαιτέρω επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή.

Σε σχέση με τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των νοικοκυριών  που έχει ήδη ανακοινώσει μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση, η κοινή γνώμη εμφανίζεται μοιρασμένη, καθώς το 47% τα θεωρούν επαρκή και αποτελεσματικά, έναντι 42% που τα θεωρούν ανεπαρκή και αναποτελεσματικά. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και σε σχέση με τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση για την στήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς: 43% των ερωτηθέντων τα θεωρούν επαρκή και αποτελεσματικά, έναντι 44% που τα θεωρούν ανεπαρκή και αναποτελεσματικά. Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα μας έχει λάβει περίπου του ίδιου επιπέδου μέτρα για την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων (40%), ενώ το 30% θεωρεί ότι τα μέτρα υπολείπονται σε σχέση με τα μέτρα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, και μόλις 16% θεωρεί ότι στην Ελλάδα έχουν ληφθεί περισσότερα μέτρα για την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Κληθέντες να αξιολογήσουν το πακέτο μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που πρότεινε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι ερωτηθέντες κρατούν «ουδέτερη» στάση: 27% θεωρούν το πακέτο αυτό ικανοποιητικό, έναντι επίσης 27% που το κρίνουν μη ικανοποιητικό, ενώ το 30% τοποθετείται απολύτως ουδέτερα και το 19% δεν έχουν γνώμη ή δεν έχουν σχετική πληροφόρηση.

Τέλος, η γενική αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού από την Κυβέρνηση αποτιμάται θετικά από τους πολίτες, καθώς σε ποσοστό 77% δηλώνουν ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς της (με μέση βαθμολογία 4,1 στην κλίμακα ικανοποίησης 1 έως 5). Αντίστοιχα, το ποσοστό ικανοποίησης από την στάση της αντιπολίτευσης στην περίοδο της επιδημίας είναι 39% (με μέση βαθμολογία 3,0 στην κλίμακα ικανοποίησης 1 έως 5)/

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης

Διευθυντής Ερευνών Palmos Analysis

temekenidis@palmosanalysis.gr