Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για θέματα πολιτικής επικαιρότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, Φεβρουάριος 2023

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για θέματα πολιτικής επικαιρότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, Φεβρουάριος 2023