Πανελλαδική Έρευνα Ιούλιος 2015 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

H Palmos Analysis διενήργησε πανελλαδική έρευνα για την “Εφημερίδα των Συντακτών”, με ερωτήματα για την πολιτική επικαιρότητα και την καταγραφή των εκλογικών τάσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το διάστημα από 15 – 17 Ιουλίου 2015  σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.004 ατόμων άνω των 18 ετών με δικαίωμα ψήφου.