Χρονοσειρές Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2020

Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis για Χρονοσειρές Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2020.