Ερευνα γενικών τάσεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία άνάρτησης: Ιούλιος 2022

Η δημοσίευση στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» ενός μέρους της έρευνας κοινωνικο-πολιτικών τάσεων στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα καταγράφονται οι γενικές απόψεις των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης για την ζωή στην περιοχή τους και  αξιολογούνται βασικοί τομείς της καθημερινότητας, ενώ καταγράφονται οι προτεραιότητες των κατοίκων για το μέλλον στην περιοχή τους.