Αποτελέσματα έρευνας από την Palmos Analysis σχετικά με τα Επιχειρησιακά Δεδομένα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023

Παρουσίαση έρευνας από την Palmos Analysis σχετικά με τα Επιχειρησιακά Δεδομένα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023