Ανακατασκευή Ιστοσελίδας Pfizerpro.gr

Η ιστοσελίδα ανακατασκευάστηκε από την Palmos Analysis, και χρησιμοποιείται από φαρμακοποιούς για την συνεχή τους ενημέρωσή για τα φάρμακα της Pfizer. Το κυρίως περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο για να έχουν πρόσβαση μόνο οι φαρμακοποιοί στα δεδομένα που παρέχει η Pfizer.