Ανακατασκευή Ιστοσελίδας Pfizerpro.gr

Η ιστοσελίδα ανακατασκευάστηκε από την Palmos Analysis, και χρησιμοποιείται από φαρμακοποιούς για την συνεχή τους ενημέρωσή για τα φάρμακα της Pfizer. Το κυρίως περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο για να έχουν πρόσβαση μόνο οι φαρμακοποιοί στα δεδομένα που παρέχει η Pfizer.

Σημαντικός ο ρόλος των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στη Θεσσαλονίκη!

Αρκετά ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την παρουσία αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αντιθέτως, δείχνουν προβληματισμένοι για την αεροπορική σύνδεση της πόλης με προορισμούς του εξωτερικού.

Οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους (low cost carriers) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αυτήν τη φορά στο πλαίσιο έρευνας που διενήργησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), σε μια περίοδο κατά την οποία τακτικές αεροπορικές εταιρίες εγκαταλείπουν την πόλη οριστικά ή προσωρινά. Η έρευνα διενεργήθηκε σε 267 επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΘ, κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 23 Οκτωβρίου 2012, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων PrimoQ της Palmos Analysis.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 65% των επιχειρήσεων δήλωσε ικανοποιημένο από την αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με προορισμούς του εσωτερικού (το 18% δηλώνει «πολύ» ικανοποιημένο, ενώ το 47% δηλώνει «αρκετά» ικανοποιημένο), ενώ μία στις τρεις επιχειρήσεις του δείγματος (το 35%) δηλώνει «λίγο» (30%) ή «καθόλου» (5%) ικανοποιημένη.

Οσον αφορά την αεροπορική σύνδεση της πόλης με προορισμούς του εξωτερικού, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που μετείχαν, δηλαδή το 68%, δηλώνει «λίγο» (49%) ή «καθόλου» (19%) ικανοποιημένη, ενώ μόνο το 32% του δείγματος δηλώνει «πολύ» (9%) ή «αρκετά» (23%) ικανοποιημένο.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η παρουσία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», καθώς το 63% του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει πτήση τέτοιας εταιρίας από τη Θεσσαλονίκη για κάποιο προορισμό του εξωτερικού.