Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας RELACS

Η έρευνα που διεξήγαγε η Palmos Analysis στο πλαίσιο του έργου RELACS, παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) την Τετάρτη 22/6 στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Η έρευνα είχε θέμα την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Την παρουσίαση της έρευνας πραγματοποίησε ο Διευθυντής Ερευνών της Palmos Analysis κ. Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης.

Συνημμένα αρχεία