RELACS: Έρευνα Palmos Analysis στα τουριστικά καταλύματα

Η Palmos Analysis διενήργησε την έρευνα “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Τουριστικά Καταλύματα” για λογαριασμό της Ανατολική ΑΕ, στο πλαίσιο του έργου RELACS του προγράμματος “Intelligent Energy Europe Programme”.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Thessaloniki Politics – Δεκέμβριος 2011 – 3ο Κύμα

Η ΙΔΕΑ

Η Palmos Analysis συνεχίζει την έρευνα πολιτικών και κοινωνικών τάσεων Thessaloniki Politics, το πολιτικό και κοινωνικό Βαρόμετρο της Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα αυτή έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο, επιστημονικό και διαχρονικό εργαλείο για το πολιτικό προσωπικό του Νομού!

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η Palmos Analysis αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη λύση στην πολιτική και κοινωνική έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα, με σημαντικό ιστορικό επιτυχών προβλέψεων και αναλύσεων και με ακριβείς δημοσιευμένες εκτιμήσεις πριν από όλες τις μεγάλες εκλογικές μάχες της τελευταίας τριετίας!

Από τις Βουλευτικές Εκλογές του 2007 και του 2009, τις Ευρωεκλογές του 2009 μέχρι και τις πρόσφατες Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές του 2010, η Palmos Analysis ερεύνησε και προέβλεψε, καθοδήγησε και συμβούλεψε, με έγκυρο και τεκμηριωμένο τρόπο κόμματα, συνδυασμούς και υποψήφιους σε κάθε επίπεδο!

Επίσης, αποτελεί αξιόπιστο Συνεργάτη του ΕΒΕΘ σε θέματα Ερευνών Κοινής Γνώμης, ενώ έχει καθιερώσει και διεξάγει, δύο φορές το χρόνο,   Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) , που καλύπτει  και  τους  τέσσερις  τομείς  της οικονομίας (βιομηχανία- μεταποίηση, υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατασκευές).

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η έρευνα Thessaloniki Politics θα διεξάγεται από την Palmos Analysis δύο (2) φορές κάθε χρόνο: τους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο και Μάιο-Ιούνιο, με σκοπό να καταγράφει τις τάσεις και τις εξελίξεις στα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα του Νομού και να δημιουργεί χρονοσειρές δεδομένων (Time Series).

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Η έρευνα Thessaloniki Politics θα διεξάγεται σε δείγμα 1.800 ατόμων (1.000 άτομα στην Α’ Θεσσαλονίκης και 800 άτομα στη Β’ Θεσσαλονίκης) από την Palmos Analysis.

Το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό του εκλογικού σώματος των δύο εκλογικών περιφερειών του Νομού Θεσσαλονίκης (άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18 ετών και άνω, αναλογικά κατανεμημένοι με βάση τον πληθυσμό των Δήμων του Νομού).

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η έρευνα Thessaloniki Politics διεξάγεται από την Palmos Analysis με τη χρήση ηλεκτρονικού δομημένου ερωτηματολογίου. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις για θέματα, όπως:
Πολιτικό κλίμα – Εξέλιξη καθημερινότητας
Βαθμός Ικανοποίησης από Κυβέρνηση – Αντιπολίτευση
Αξιολόγηση Πολιτικού Δυναμικού Νομού Θεσσαλονίκης
Αξιολόγηση Έργου Δήμων και Περιφέρειας
Δημοτικότητα – Αναγνωρισιμότητα Πολιτικών Προσώπων
Πρόθεση Ψήφου για Βουλευτικές Εκλογές
Πρόθεση Σταυρού πιθανών υποψηφίων Βουλευτών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης,

καθώς και ερωτήσεις που θα καθορίζονται από τους συνδρομητές της έρευνας!

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η έρευνα Thessaloniki Politics διεξάγεται από την Palmos Analysis με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και τη χρήση συστήματος CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται με τυχαία επιλογή τηλεφωνικών αριθμών με βάση τα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ Νομού Θεσσαλονίκης και διατηρώντας την αναλογία πληθυσμού των Δήμων κατά την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η έρευνα Thessaloniki Politics, η οποία διεξάγεται από την Palmos Analysis έχει συνδρομητικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας, μαζί με την πλήρη δημογραφική τους ανάλυση και το σχολιασμό της εταιρίας, διατίθενται μόνο στους συνδρομητές της έρευνας.

Στη δημοσιότητα δίνονται μόνο τα αποτελέσματα που αφορούν στην Πρόθεση Ψήφου των Κομμάτων στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης ή ερωτήματα που εισάγονται στην έρευνα από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σε καμιά περίπτωση δεν δημοσιεύονται αποτελέσματα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα (πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες της Θεσσαλονίκης).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης, Διευθυντής Ερευνών Palmos Analysis, (Κιν.6972506338), T: 2310 555545, Email: temekenidis@palmosanalysis.gr

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για ΙΟΚΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνεργασία της Palmos Analysis με την Διαφημιστική Εταιρεία Proline Advertising η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή του εταιρικού ιστότοπου της εταιρείας IOKA.

Επισκεφτείτε την σελίδα, κάνοντας κλικ εδω!

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ-Palmos Analysis: 6ο κύμα, Σεπτέμβριος 2011

Τις πλέον απαισιόδοξες εκτιμήσεις επιχειρηματιών και καταναλωτών, από τη θεσμοθέτησή του μέχρι σήμερα, αποτυπώνει το «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» που διεξάγεται δυο φορές το χρόνο (Μάρτιο και Σεπτέμβριο) από την Palmos Analysis για λογαριασμό του ΕΒΕΘ με χρήση των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται από το ΙΟΒΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ευρωβαρόμετρο. Στην έκτη κατά σειρά έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας που διεξήχθη στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2011, διαπιστώνεται ότι όλοι οι δείκτες επιδεινώθηκαν, σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Τα πλήρη αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα στο www.ebeth-barometer.gr

H Palmos Analysis για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στην Palmos Analysis, σε ένωση με την εταιρεία ΣΗΜΑ ΑΕ, ανέθεσε η Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  το έργο “Διερεύνηση υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την επικοινωνία των παρεμβάσεων του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την περίοδο 2011 – 2015”.

Το έργο στοχεύει στο να καταγράψει την υφιστάμενη επικοινωνιακή κατάσταση (μέσω μελέτης πεδίου και και μελέτης φυσικού αντικειμένου προς προβολή), να καθορίσει τα κοινά-στόχους της επικοινωνίας και να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσεων επικοινωνίας, εξειδικευμένου και χρονικά κατανεμημένου στο χρονικό διάστημα 2011 – 2015.

Έρευνα για την ΔΕΘ στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής

Η πανελλαδική έρευνα της Palmos Analysis για τον Αγγελιοφόρο της Κυριακής, αναδεικνύει την μεγάλη σημασία που αποδίδουν οι Έλληνες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς για 6 στους 10 (58%) Έλληνες η ΔΕΘ είναι “εξαιρετικά” ή “πολύ” σημαντική για την Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκιαγράφηση της ΔΕΘ από τους ερωτώμενους, οι οποίο με μεγάλη πλειοψηφία θεωρούν την ΔΕΘ πρωτίστως πολιτιστικό και οικονομικό γεγονός και δευτερευόντως πολιτικό-κοινωνικό, όπως έχει καθιερωθεί να θεωρείται τα τελευταία χρόνια από τα ΜΜΕ και τον πολιτικό κόσμο.

Περιορισμένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και για την πολιτική δραστηριότητα (ομιλίες και συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών) καθώς λιγότεροι από τους μισούς προτίθενται να παρακολουθήσουν τις δρασητριότητες αυτές.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 7 μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2011, μέσω του συστήματος PrimoQ της Palmos Analysis σε 402 μέλη του πανελλαδικού οnline panel της εταιρείας.

Λεπτομέρειες εδώ.

 

Έρευνα της Palmos Analysis για την TOSOH Hellas

Μεγάλη έρευνα κοινής γνώμης για την αναπτυξιακή προοπτική και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ειδικότερα της περιοχής του Δήμου Χαλκηδόνας (Άγιος Αθανάσιος, Χαλκηδόνα και Κουφάλια) ανέλαβε και διενήργησε η Palmos Analysis για λογαρτιασμό της TOSOH Hellas, τον μεγαλύτερο προμηθευτή παγκοσμίως διοξειδίου του μαγγανίου, του βασικού συστατικού των μπαταριών.

Η έρευνα εστίασε σε ζητήματα ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, διερεύνησε τις απόψεις των κατοίκων για την παρουσία των βιομηχανιών στην περιοχή και αποτύπωσε τη στάση τους απέναντι στην προοπτική εξάπλωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφεται ευρεία αποδοχή του ρόλου της Βιομηχανίας στην ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της απασχόλησης. Οι κάτοικοι εμφανίζονται θετικοί απέναντι στην προοπτική ενίσχυσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή αλλά απαιτούν από τις τοπικές αρχές (Δήμος, Περιφέρεια), αφενός να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, αφετέρου να διασφαλίσουν τους όρους ασφαλούς και φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας τους.

Νέα έρευνα του ΕΒΕΘ μέσω PrimoQ της Palmos Analysis

Επιδείνωση της ρευστότητας στην αγορά και των όρων δανεισμού και ένταση της πρόθεσης των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης να προχωρήσουν σε απολύσεις, καταδεικνύει έρευνα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που διενεργήθηκε στο διάστημα 15-20 Ιουλίου, σε 302 εταιρίες-μέλη του ΕΒΕΘ. Η έρευνα διενεργήθηκε με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου PrimoQ της Palmos Analysis και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των επιχειρηματιών για τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) -με τους περισσότερους να ζητούν επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας- αλλά και για τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία κρίνονται αναποτελεσματικά.

Λεπτομέρειες στο www.ebeth.gr

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας RELACS

Η έρευνα που διεξήγαγε η Palmos Analysis στο πλαίσιο του έργου RELACS, παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) την Τετάρτη 22/6 στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Η έρευνα είχε θέμα την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Την παρουσίαση της έρευνας πραγματοποίησε ο Διευθυντής Ερευνών της Palmos Analysis κ. Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης.

Συνημμένα αρχεία

Έρχεται το 2ο κύμα του Thessaloniki Politics

Η ΙΔΕΑ

Η Palmos Analysis συνεχίζει την έρευνα πολιτικών και κοινωνικών τάσεων Thessaloniki Politics, το πολιτικό και κοινωνικό Βαρόμετρο της Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα αυτή έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο, επιστημονικό και διαχρονικό εργαλείο για το πολιτικό προσωπικό του Νομού!

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η Palmos Analysis αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη λύση στην πολιτική και κοινωνική έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα, με σημαντικό ιστορικό επιτυχών προβλέψεων και αναλύσεων και με ακριβείς δημοσιευμένες εκτιμήσεις πριν από όλες τις μεγάλες εκλογικές μάχες της τελευταίας τριετίας!

Από τις Βουλευτικές Εκλογές του 2007 και του 2009, τις Ευρωεκλογές του 2009 μέχρι και τις πρόσφατες Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές του 2010, η Palmos Analysis ερεύνησε και προέβλεψε, καθοδήγησε και συμβούλεψε, με έγκυρο και τεκμηριωμένο τρόπο κόμματα, συνδυασμούς και υποψήφιους σε κάθε επίπεδο!

Επίσης, αποτελεί αξιόπιστο Συνεργάτη του ΕΒΕΘ σε θέματα Ερευνών Κοινής Γνώμης, ενώ έχει καθιερώσει και διεξάγει, δύο φορές το χρόνο,   Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) , που καλύπτει  και  τους  τέσσερις  τομείς  της οικονομίας (βιομηχανία- μεταποίηση, υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατασκευές).

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η έρευνα Thessaloniki Politics θα διεξάγεται από την Palmos Analysis δύο (2) φορές κάθε χρόνο: τους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο και Μάιο-Ιούνιο, με σκοπό να καταγράφει τις τάσεις και τις εξελίξεις στα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα του Νομού και να δημιουργεί χρονοσειρές δεδομένων (Time Series).

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Η έρευνα Thessaloniki Politics θα διεξάγεται σε δείγμα 1.800 ατόμων (1.000 άτομα στην Α’ Θεσσαλονίκης και 800 άτομα στη Β’ Θεσσαλονίκης) από την Palmos Analysis.

Το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό του εκλογικού σώματος των δύο εκλογικών περιφερειών του Νομού Θεσσαλονίκης (άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18 ετών και άνω, αναλογικά κατανεμημένοι με βάση τον πληθυσμό των Δήμων του Νομού).

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η έρευνα Thessaloniki Politics διεξάγεται από την Palmos Analysis με τη χρήση ηλεκτρονικού δομημένου ερωτηματολογίου. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις για θέματα, όπως:
Πολιτικό κλίμα – Εξέλιξη καθημερινότητας
Βαθμός Ικανοποίησης από Κυβέρνηση – Αντιπολίτευση
Αξιολόγηση Πολιτικού Δυναμικού Νομού Θεσσαλονίκης
Αξιολόγηση Έργου Δήμων και Περιφέρειας
Δημοτικότητα – Αναγνωρισιμότητα Πολιτικών Προσώπων
Πρόθεση Ψήφου για Βουλευτικές Εκλογές
Πρόθεση Σταυρού πιθανών υποψηφίων Βουλευτών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης,

καθώς και ερωτήσεις που θα καθορίζονται από τους συνδρομητές της έρευνας!

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η έρευνα Thessaloniki Politics διεξάγεται από την Palmos Analysis με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και τη χρήση συστήματος CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται με τυχαία επιλογή τηλεφωνικών αριθμών με βάση τα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ Νομού Θεσσαλονίκης και διατηρώντας την αναλογία πληθυσμού των Δήμων κατά την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η έρευνα Thessaloniki Politics, η οποία διεξάγεται από την Palmos Analysis έχει συνδρομητικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας, μαζί με την πλήρη δημογραφική τους ανάλυση και το σχολιασμό της εταιρίας, διατίθενται μόνο στους συνδρομητές της έρευνας.

Στη δημοσιότητα δίνονται μόνο τα αποτελέσματα που αφορούν στην Πρόθεση Ψήφου των Κομμάτων στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης ή ερωτήματα που εισάγονται στην έρευνα από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σε καμιά περίπτωση δεν δημοσιεύονται αποτελέσματα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα (πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες της Θεσσαλονίκης).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης, Διευθυντής Ερευνών Palmos Analysis, (Κιν. 6972506338)

T: 2310 555545, Email: temekenidis@palmosanalysis.gr