Έρευνα σε τουριστικά καταλύματα της Κ. Μακεδονίας από την Palmos Analysis

H Palmos Analysis ολοκλήρωσε πρόσφατα έρευνα σε τουριστικά καταλύματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τη χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RELACS που εκτελεί στην Ελλάδα η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη βοήθεια συστήματος CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), σε συνολικό δείγμα 345 τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, κάθε τύπου και κατηγορίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στη 2η συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του έργου RELACS, στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., την Τρίτη 5 Απριλίου 2011 από τον Διευθυντή Ερευνών της Palmos Analysis κ. Πασχάλη – Αλέξανδρο Τεμεκενίδη.