Συνεργασία Palmos Analysis με ΔΕΥΑ Λάρισας

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλει για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, καθιερώνει, σε συνεργασία με την Palmos Analysis, σε ετήσια βάση, έρευνα ικανοποίησης πελατών και καταγραφής των απόψεών τους για κάθε πτυχή των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών.

Η έρευνα θα πραγματοποιείται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, προκειμένου να καταγράφονται διαχρονικά οι τάσεις και ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η Palmos Analysis θα διενεργήσει τη δειγματοληψία και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 600 πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στην περιοχή του Δήμου Λάρισας.