Βάγια Λιάκου

Web Developer

v.liakou@palmosanalysis.gr

Γεννήθηκε στη Άρτα το 1989.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διαθέτει άριστη γνώση των  προγραμμάτων PHP, WordPress, SQL, Visual Basic, HTML 5 /CSS 3, JAVA, Windows, Microsoft Office XP, Web browsers, Outlook Express. Ομιλεί άριστα την Αγγλική γλώσσα.

Η εργασιακή της εμπειρία ξεκινάει από το 2015 ως υπεύθυνη διαδικτυακών εφαρμογών και ως εκπαιδεύτρια στην Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Από το 2018 έχει ενταχθεί στην ομάδα της Palmos Analysis.