Ερευνητης – Διεξαγωγη Τηλεφωνικων Συνεντευξεων

Περιγραφή

Ζητούνται άτομα για ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σε τηλεφωνικές έρευνες αγοράς /δημοσκοπήσεις, σ΄ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με ελεύθερο και ελαστικό ωράριο εργασίας, στο τηλεφωνικό κέντρο της Palmos Analysis στην Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ
Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητες επικοινωνίας
Συνεπής, οργανωτικός και ευγενικός χαρακτήρας

Παροχές
Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Εκπαίδευση σε βασικές έννοιες της έρευνας αγοράς και των δημοσκοπήσεων
Εκπαίδευση σε συστήματα Η/Υ για τη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών
Ασφάλιση, ελεύθερο και ευέλικτο ωράριο
Δυνατότητα εξέλιξης και ένταξης στο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Qualitative Research Executive

Περιγραφή

H Palmos Analysis, εξειδικεύεται στο χώρο των υπηρε­σιών έρευνας αγοράς, επικοι­νω­νίας και εφαρμογών Λογισμικού ζητά (αρχικά για εξωτερική συνεργασία) στέλεχος, με εμπειρία  στη διεξαγωγή πάσης φύσεως Ποιοτικών Ερευνών.

 

Απαραίτητα προσόντα

 

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό (επιθυμητό) στις Κοινωνικές Επιστήμες και κατά προτίμηση στην Ψυ­χολογία, Κοινωνιολογία ή Πολιτικές Επιστήμες.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) και γνώση στη διενέρ­γεια, κυρίως ποιοτικών μεθόδων έρευνας αγοράς (διεξαγωγή in depth inter­vi­ews, focus groups κτλ., ανάλυση, επεξεργασία και εκπόνηση μελέτης/παρου­σί­α­σης αποτελε­σμάτων).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, σύνταξης κειμένων και αναφορών, κα­θώς και παρουσιά­σεων υλικού ερευνών σε πελάτες.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (ιδιαιτέρως προγραμμάτων MS Office) και αντίλη­ψη χρήσης και λειτουργίας κοινωνικών δικτύων (social media/networks).

 

Παροχές

 

 • Το πακέτο αμοιβής θα συμφωνείται κατά περίπτωση, ανάλογα με το εκάστοτε έργο και το βαθμό εμπλοκής σε αυτό.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης για μόνιμη συνεργασία.

 

* Το βιογραφικό θα πρέπει να διαθέτει (υπο­χρεω­τικά) και φωτογραφία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Call Center/ Ερευνες Αγορας

Ζητούνται άτομα στη Θεσσαλονίκη, με τη μορφή εξωτερικής συνεργασίας (εμπειρία επιθυμητή), για απασχόληση σε τηλεφωνικές έρευνες αγοράς/ δημοσκοπήσεις, σ΄ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με ελεύθερο ωράριο εργασίας.

Απαιτούνται:

 • Γνώση Η/Υ
 • Ευχάριστη ομιλία
 • Άνεση λόγου
 • Επικοινωνιακές ικανότητες

Βιογραφικά στο e-mail: info@palmosanalysis.gr.

SENIOR RESEARCHER IN QUALITATIVE RESEARCH

Η Palmos Analysis αναζητά στέλεχος που να κατοικεί στην Αθήνα, αρχικά για εξωτε­ρι­κή συνεργασία, με τα κάτωθι προσόντα:

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές Επιστήμες και κατά προτίμηση στην Ψυχολογία.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) και γνώση στη διενέρ­γεια, κυρίως ποιοτικών μεθόδων έρευνας αγοράς (διεξαγωγή in depth inter­vi­ews, focus groups κτλ., ανάλυση, επεξεργασία και εκπόνηση μελέτης-παρου­σί­α­σης αποτελεσμάτων).
 • Μεγάλη άνεση στην επικοινωνία και στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης συνεργατών, αλλά και διατήρησης καλών δια­προ­­σωπικών σχέσεων.
 • Άριστη ικανότητα σύνταξης κειμένων και αναφορών, καθώς και παρουσιά­σεων υλικού ερευνών σε πελάτες.
 • Άριστη ικανότητα δημιουργίας, ανάπτυξης και διατήρησης πελατολογίου.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (ιδιαιτέρως προγραμμάτων MS Office) και αντίλη­ψη χρήσης και λειτουργίας κοινωνικών δικτύων (social media/networks).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε ΕΔΩ.

* Η αξιολόγηση/επιλογή θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του κάθε βιογραφικού το οποίο πρέπει να διαθέτει – υπο­χρεω­τικά – και φωτογραφία.

* Δεκτή υποβολή σοβαρών υποψηφιοτήτων