Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Σεπτέμβριος 2009

Η Palmos Analysis ολοκλήρωσε και παρουσίασε, για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, την 2η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ»  Σεπτέμβριος 2009.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωση, τόσο του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέων (κρατικών ή μη) της πόλης της Θεσσαλονίκης, όσο και των κατοίκων της, συνεχίζει την περιοδική διεξαγωγή Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας σε επίπεδο Νομού Θεσσαλονίκης που αφορά επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οικονομίας και καταναλωτές.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, κατά το 2ο 15νθήμερο των μηνών Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, σε συνολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρήσεων και 700 καταναλωτών). Η έρευνα καλύπτει και τους τέσσερις τομείς της οικονομίας (βιομηχανίαμεταποίηση, υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατaσκευές).

Έρευνα Α’ Θεσσαλονίκης για τις Βουλευτικές Εκλογές 2009

Την τελευταία έρευνα εκλογικής συμπεριφοράς για την Α’ Θεσσαλονίκης διεξήγαγε η Palmos Analysis, μέρος της οποία που αφορά στα κόμματα δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο (18-09-2009). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1006 ψηφοφόρων, το χρονικό διάστημα 13 – 17 Σεπτεμβρίου 2009, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) και το δείγμα σταθμίστηκε ως προς το φύλο, την ηλικία και την ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές 2007.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 7,9% στην πρόθεση ψήφου της ΝΔ (32,5% έναντι 24,6%), ενώ η πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος για την Α’ Θεσσαλονίκης, με βάση τα στατιστικά μοντέλα της Palmos Analysis, δίνει μια τελική διαφορά της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ του ΠΑΣΟΚ (39% έναντι 32%).

Η έρευνα περιέχει και στοιχεία σχετικά με τη δημοτικότητα και την αναγνωρισιμότητα των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς και στοιχεία σχετικά με την πρόθεση σταυρού των εκλογέων τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύτηκαν και είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές της έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη απόκτηση συνδρομητικής πρόσβασης στα στοιχεία της έρευνας, απευθυνθείτε στο info@palmosanalysis.gr ή στο τηλέφωνο 2310 555545, υπόψη κας Ελένης Δοδού.

Τα στοιχεία της έρευνας, όπως δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής της 18-09-2009, δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Έρευνα Β’ Θεσσαλονίκης για τις Βουλευτικές Εκλογές 2009

Μεγάλη έρευνα εκλογικής συμπεριφοράς για την Β’ Θεσσαλονίκης διεξήγαγε η Palmos Analysis, μέρος της οποίας που αφορά στα κόμματα δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής (12-09-2009). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1003 ψηφοφόρων, το χρονικό διάστημα 9 – 11 Σεπτεμβρίου 2009, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) και το δείγμα σταθμίστηκε ως προς το φύλο, την ηλικία και την ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές 2007.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 2,2% στην πρόθεση ψήφου της ΝΔ (31,9% έναντι 29,7%), ενώ η πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος για την Β’ Θεσσαλονίκης, με βάση τα στατιστικά μοντέλα της Palmos Analysis, δίνει αντίστροφα μια τελική διαφορά της τάξης του 1,5% υπέρ της ΝΔ (40,5% έναντι 39%).

Η έρευνα περιέχει και στοιχεία σχετικά με τη δημοτικότητα και την αναγνωρισιμότητα των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στην Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και στοιχεία σχετικά με την πρόθεση σταυρού των εκλογέων τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύτηκαν και είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές της έρευνας. Τα στοιχεία αυτά της έρευνας μπορούν να αποκτηθούν on-line από το ηλεκτρονικό καταστημα της Palmos Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη απόκτηση συνδρομητικής πρόσβασης στα στοιχεία της έρευνας, απευθυνθείτε στο info@palmosanalysis.gr ή στο τηλέφωνο 2310 555545, υπόψη κας Ελένης Δοδού.   Τα στοιχεία της έρευνας, όπως δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής της 12-09-2009, δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Έρευνα Α’ Θεσσαλονίκης για τις Βουλευτικές Εκλογές 2009

Μεγάλη έρευνα εκλογικής συμπεριφοράς για την Α’ Θεσσαλονίκης διεξήγαγε η Palmos Analysis, μέρος της οποία που αφορά στα κόμματα δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής (12-09-2009). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1003 ψηφοφόρων, το χρονικό διάστημα 1 – 9 Σεπτεμβρίου 2009, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) και το δείγμα σταθμίστηκε ως προς το φύλο, την ηλικία και την ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές 2007.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 8,4% στην πρόθεση ψήφου της ΝΔ (29,9% έναντι 21,5%), ενώ η πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος για την Α’ Θεσσαλονίκης, με βάση τα στατιστικά μοντέλα της Palmos Analysis, δίνει μια τελική διαφορά της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ του ΠΑΣΟΚ (38% έναντι 32%).

Η έρευνα περιέχει και στοιχεία σχετικά με τη δημοτικότητα και την αναγνωρισιμότητα των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς και στοιχεία σχετικά με την πρόθεση σταυρού των εκλογέων τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύτηκαν και είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές της έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη απόκτηση συνδρομητικής πρόσβασης στα στοιχεία της έρευνας, απευθυνθείτε στο info@palmosanalysis.gr ή στο τηλέφωνο 2310 555545, υπόψη κας Ελένης Δοδού.

Τα στοιχεία της έρευνας, όπως δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής της 12-09-2009, δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία

Έρευνα ΕΒΕΘ για τις ακάλυπτες επιταγές μέσω του PrimoQ της Palmos Analysis

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) διενήργησε έρευνα στα μέλη του μέσω του συστήματος PrimoQ της Palmos Analysis για τις ακάλυπτες επιταγές.

Η έρευνα αναδεικνύει το οξύ πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών, καθώς το 70% των επιχειρήσεων – μελών του ΕΒΕΘ δηλώνει ότι έχει παραλάβει ακάλυπτες επιταγές. Μάλιστα, πάνω από το 60% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι το ποσοστό της αξίας των ακάλυπτων επιταγών επί της συνολικής αξίας των μεταχρονολογημένων επιταγών που λαμβάνουν από τους πελάτες τους αυξήθηκε κατά το 1ο τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το 2008. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων – μελών του ΕΒΕΘ καλύπτεται από μεταχρονολογημένες επιταγές των πελατών.

Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας μπορείτε να τα βρείτε και στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Πανελλαδική Έρευνα "Αγγελιοφόρος της Κυριακής" / Ευρωεκλογές 2009, 3ο

O σχολιασμός στον «Αγγελιοφόρο»

Siemens και αποχή κρίνουν το αποτέλεσμα

Μόλις δύο 24ωρα πριν το άνοιγμα της κάλπης για τις Ευρωεκλογές και η υπόθεση Siemens μαζί με το ύψος της αποχής δείχνουν να κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Στο 3ο κύμα της δημοσκόπησης της Palmos Analysis που δημοσιεύουμε σήμερα, είναι εμφανής η ζημιά που προκάλεσε στο κυβερνών κόμμα η υπόθεση των διαφυγών των στελεχών της Siemens στο εξωτερικό και επακόλουθες συλλήψεις μελών των οικογενειών τους, καθώς ανέκοψαν την μέχρι τότε ανοδική του πορεία και αύξησαν θεαματικά τις διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ. Η τάση αυτή δείχνει να εξισορροπεί την αποσυσπείρωση που παρουσίασε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ έπεσε από το 77% στο 69%), καθώς η πρόθεση αποχής των ψηφοφόρων του ανέβηκε σημαντικά, δείγμα ίσως του εφησυχασμού που έχουν προκαλέσει τα θετικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων στις παρυφές της εκλογικής του βάσης. Αντίθετα, η συσπείρωση της ΝΔ, έχει «κολλήσει» στο 60% περίπου και, αν η τάση αυτή δεν ανατραπεί ριζικά στο διήμερο που απέμεινε, η εκλογική ήττα δείχνει σίγουρη. Με ποια διαφορά όμως; Αυτό θα το καθορίσει η αποχή και η φύση της: σημαντική αποχή των ψηφοφόρων της ΝΔ θα φέρει τη διαφορά σε επικίνδυνα γι’ αυτή επίπεδα ενώ τυχόν μαζική προσέλευσή τους στις κάλπες μπορεί να φέρει τη διαφορά σε επίπεδα ντέρμπυ! Πάντως, με το 20% περίπου του εκλογικού σώματος να μην έχει αποκρυσταλλώσει τη στάση του ενόψει κάλπης, κάθε πρόβλεψη καθίσταται επισφαλής και τα μαθηματικά μοντέλα κατανομής της απροσδιόριστης ψήφου μπορεί να αποδειχθούν το βράδυ της 7ης Ιουνίου ανεπαρκή. Ίδωμεν λοιπόν…

Στην Αριστερά, το ΚΚΕ φαίνεται να κερδίζει άνετα τη μάχη της τρίτης θέσης, με εντυπωσιακή αύξηση της συσπείρωσης των ψηφοφόρων του, δείγμα του ισχυρού κομματικού μηχανισμού που αντέδρασε ακαριαία στη διαφαινόμενη, πριν  λίγες μέρες, αποσυσπείρωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη συσπείρωσή του σε εξαιρετικά χαμηλά για την περίοδο επίπεδα, ψάχνει την ψήφο της τελευταίας στιγμής για να «σώσει» την παρτίδα… Σε ανάλογη κατάσταση ο ΛΑΟΣ, δεν εισπράττει τ’ αναμενόμενα από τις διαρροές της ΝΔ, καθώς δεξαμενή υποδοχής της διαμαρτυρίας του κυβερνώντος κόμματος δείχνει να αποτελεί πλέον η κάλπη των Οικολόγων – Πράσινων και της… αποχής! Οι τελευταίοι σταθεροποιούνται σε επίπεδα άνω του 5% και δείχνουν να εξασφαλίζουν την εκλογή Ευρωβουλευτή (ή και δύο;).

Κυριακή, κοντή γιορτή! Στην κυριολεξία όμως, καθώς το βράδυ της Κυριακής κάποιοι θα πανηγυρίζουν και κάποιοι θα κοιμηθούν νωρίς…
Στέργιος Αραμπατζής
Υπεύθυνος Marketing & Πολιτικής Επικοινωνίας (MSc)

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης
Υπεύθυνος Ερευνών (MSc)

Πανελλαδική Έρευνα "Αγγελιοφόρος της Κυριακής" / Ευρωεκλογές 2009, 2ο

O σχολιασμός στον «Αγγελιοφόρο»

Επιχείρηση συσπείρωση και συμμετοχή

Η τελευταία εβδομάδα πριν τις κάλπες των Ευρωεκλογών ξεκινάει με δύο μεγάλους στόχους για όλα τα κόμματα: την συσπείρωση των ψηφοφόρων τους και, κυρίως, την μάχη εναντίον της αποχής, η οποία, όπως φαίνεται, ίσως κρίνει όχι μόνο τον νικητή αλλά και το μέγεθος της διαφοράς των δύο μεγάλων κομμάτων.

Στο 2ο κύμα της δημοσκόπησης της Palmos Analysis που δημοσιεύουμε σήμερα, είναι εμφανής η βελτίωση των επιδόσεων του κυβερνώντος κόμματος, η οποία μάλιστα, κατάλληλα «επικοινωνημένη» από τα στελέχη της ΝΔ έχει βελτιώσει την ψυχολογία των ψηφοφόρων της (όπως δείχνει η ανάλυση της παράστασης νίκης), έχει μειώσει τις προς τα άλλα κόμματα διαρροές, έχει αυξήσει ελαφρά την – χαμηλή πάντως – συσπείρωση, δεν έχει καταφέρει όμως να πείσει την τεράστια δεξαμενή των «μετέωρων» ψηφοφόρων της ΝΔ του 2007 να επανακάμψουν στην κομματική κάλπη. Μάλιστα περίπου το 40% της δεξαμενής αυτής προσανατολίζεται στην αποχή την ερχόμενη Κυριακή, επιλέγοντας ίσως τον τρόπο αυτό για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Ιδού, λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρόν για τα στελέχη και τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ την τελευταία αυτή εβδομάδα: αν το ποσοστό των ψηφοφόρων της ΝΔ που προς το παρόν επιλέγει την αποχή μειωθεί εντυπωσιακά, το κυβερνών κόμμα μπορεί να ελπίζει στη συρρίκνωση της διαφαινόμενης διαφοράς από το ΠΑΣΟΚ (δύσκολα πάντως θα έρθει η νίκη).

Από την άλλη, η περαιτέρω αύξηση της συσπείρωσης του ΠΑΣΟΚ, η ελαχιστοποίηση των διαρροών προς τ’ αριστερά και η σαφώς μεγαλύτερη προθυμία των ψηφοφόρων του, σε σχέση με αυτούς της ΝΔ, να αγνοήσουν τις παραλίες την Κυριακή και να πάνε στις κάλπες, ενισχύει τις ελπίδες της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η πρώτη της εκλογική νίκη μετά από περίπου 10 χρόνια θα συνοδευτεί και από μια πειστική διαφορά. Μόνος κίνδυνος, ο εφησυχασμός…

Η μικρή βελτίωση της συσπείρωσης, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, έχει φέρει κάποιες ελπίδες για διάψευση των προγνωστικών και ενίσχυση στις Ευρωκάλπες τόσο στο ΚΚΕ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σημαντικό μέρος της διαρροής των ψηφοφόρων του τελευταίου προς τους Οικολόγους – Πράσινους έχει ανακοπεί, αλλά οι ψηφοφόροι αυτοί δηλώνουν τώρα αναποφάσιστοι και δεν έχουν ακόμα επανακάμψει. Είναι ωστόσο πιο προσβάσιμοι, αν και η πρόθεση αποχής διατηρείται για τα κόμματα της Αριστεράς ανησυχητικά υψηλή.

Ο ΛΑΟΣ έχει σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 4-5%, ενώ οι Οικολόγοι – Πράσινοι μετά την δημοσκοπική εκτίναξη της προηγούμενης εβδομάδας προσγειώνονται σε πιο φυσιολογικά ποσοστά. Μένει να δούμε αν σταθεροποιηθούν στα επίπεδα αυτά, αν θα αντέξουν τις αφόρητες πιέσεις που θα ασκηθούν στην εν δυνάμει εκλογική τους βάση και αν η καταγραφή της Κυριακής τους καταστήσει – κι επισήμως πια – μια νέα πολιτική δύναμη στον κομματικό χάρτη.

Το 3ο κύμα που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή θα μας δείξει κατά πόσο οι εκλογές θα είναι θρίλερ και αν η επιχείρηση συσπείρωση – συμμετοχή στις Ευρωεκλογές πέτυχε.  Οι προβλέψεις είναι ακόμα δύσκολες, η ρευστότητα και η κινητικότητα πρωτοφανής και τα στοιχήματα επισφαλή!

Στέργιος Αραμπατζής

Υπεύθυνος Marketing & Πολιτικής Επικοινωνίας (MSc)

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης

Υπεύθυνος Ερευνών (MSc)

Πανελλαδική Έρευνα "Αγγελιοφόρος της Κυριακής" / Ευρωεκλογές 2009, 1ο

O σχολιασμός στον «Αγγελιοφόρο»

H “μαύρη τρύπα” των δημοσκοπήσεων

Εν όψει του βομβαρδισμού των δημοσκοπήσεων και των εκλογικών εκτιμήσεων που θα δουν το φως της δημοσιότητας την εβδομάδα που ξεκινάει – τελευταία πριν την “ημέρα της κρίσεως” – είναι χρήσιμο να εξετάσουμε μερικές δημοσκοπικές και πολιτικές παραμέτρους, προκειμένου να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε και τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς.

Στη δημοσκόπηση που δημοσιεύουμε σήμερα, τα κύρια χαρακτηριστικά είναι το σαφές προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ, η σαφής πτώση της ΝΔ από τα ποσοστά που κατέγραψε τόσο στις Βουλευτικές Εκλογές του 2007 όσο και στις Ευρωεκλογές του 2004, η περαιτέρω πτώση στα δημοσκοπικά δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η ανακοπή της διαφαινόμενης πριν από λίγους μήνες ανοδικής τάσης του ΚΚΕ και του ΛΑΟΣ. Το κυριότερο όμως είναι η φρενήρης πορεία των Οικολόγων – Πράσινων που εκτοξεύουν τα – δημοσκοπικά πάντα – ποσοστά τους σε επίπεδα που ήταν αδιανόητα πριν λίγους μήνες! Τι συμβαίνει λοιπόν;

Κατ’ αρχήν, η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος στα επίπεδα του 55% – 60% παραμένει πολύ χαμηλά, ασυνήθιστα χαμηλά, λιγότερο από 10 ημέρες πριν από την μάχη, με τη συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο 70% – 75%. Το δεδομένο αυτό έχει δύο αναγνώσεις και είναι το κύριο στοιχείο που ενισχύει την αβεβαιότητα κάθε πρόβλεψης: αν η ΝΔ καταφέρει να αυξήσει τη συσπείρωσή της την τελευταία αυτή προεκλογική εβδομάδα είναι δυνατό να μειώσει τη διαφορά ή και να περάσει οριακά μπροστά. Εύκολο; Δύσκολο, καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει σημαντικά και οι Ευρωεκλογές προσφέρονται για διαμαρτυρία απέναντι στις Κυβερνήσεις όσο καμιά άλλη εκλογική μάχη! Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται απλά να “παίξει” σωστή άμυνα, να μη κάνει το “κραυγαλέο” λάθος και να περιμένει το σφύριγμα της λήξης για να πανηγυρίσει τη νίκη μετά από κοντά 10 χρόνια!

Οι Οικολόγοι και η αποχή, με διαφορετικό τρόπο, θα καθορίσουν κι αυτά το εκλογικό αποτέλεσμα το βράδυ της 7ης Ιουνίου. Το ποσοστό των Οικολόγων – Πράσινων αποτελεί ένα από τα πιο αβέβαια στοιχήματα των εκλογών. Με εντυπωσιακή – δημοσκοπική – πάντα άνοδο τον τελευταίο μήνα, φαίνεται να συγκεντρώνουν αφενός την ψήφο διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνηση αλλά και το πολιτικό σύστημα γενικότερα, αφετέρου να κεφαλαιοποιούν τις αυξημένες οικολογικές ανησυχίες των Ελλήνων που – ελέω χαλαρής ψήφου και Ευρωεκλογών – μπορούν να εκφραστούν και στην κάλπη. “Μαζεύουν” κυριολεκτικά τις διαρροές των απογοητευμένων ψηφοφόρων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ανακόπτοντας τη δυναμική που έδειχναν να έχουν το ΚΚΕ και το ΛΑΟΣ αλλά, κυρίως, απορροφώντας τη δυναμική και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει όμως να δούμε, αν η “εύκολη” και “trendy” δήλωση πρόθεσης ψήφου σε μια τηλεφωνική δημοσκόπηση, πιστοποιηθεί και όταν ανοίξει η κάλπη. Ή αν οι παραλίες, το ευνοϊκό για εκδρομές τριήμερο αλλά και ο κομματικός πατριωτισμός της τελευταίας στιγμής συρρικνώσουν τα ποσοστά τους σε πιο “γήινα” επίπεδα. Πάντως, η μη εισοδός τους στο Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι, με τα σημερινά δεδομένα, έκπληξη…

Μέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό, το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να μετράει μέχρι και την  τελευταία στιγμή και να αξιολογεί τα δεδομένα και την εξέλιξή τους. Η ακριβής πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος είναι ίσως πιο δύσκολη από ποτέ (μη ξεχνάμε το στατιστικό σφάλμα, που ορίζει και το ταβάνι της δυνατής ακρίβειας και είναι συνήθως στο ±2% με ±3%). Αν μη τι άλλο, δεν θα πλήξουμε εμείς στις εταιρείες ερευνών!

Στέργιος Αραμπατζής

Υπεύθυνος Marketing & Πολιτικής Επικοινωνίας (MSc)

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης

Υπεύθυνος Ερευνών (MSc)

Έρευνα Α’ & Β’ Θεσσαλονίκης στον "Αγγελιοφόρο της Κυριακής"

Η μεγάλη έρευνα της Palmos Analysis σε Α’ και Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σε συνολικό δείγμα 1365 ατόμων, δημοσιεύτηκε την Κυριακή 3/5/2009 στον “Αγγελιοφόρο της Κυριακής“.

Η έρευνα διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα αρνητική περίοδο για την κυβερνητική παράταξη, με την υπόθεση του κ. Αριστοτέλη Παυλίδη και τις αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο των προβλέψεων για την Ελληνική οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ενώ νωπή ήταν και η φημολογία περί “κουρασμένου” Πρωθυπουργού και διαδοχής του. Τα παραπάνω είναι προφανές ότι επηρέασαν σημαντικά τα επίπεδα πρόθεσης ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι βρέθηκε τον Απρίλιο στο χειρότερο σημείο της στο Νομό Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο έτος.

Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει τάση σταθεροποίησης των ποσοστών του αλλά και παγίωσης της πρώτης θέσης στην Α’ Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να αποκομίζει εντυπωσιακά οφέλη από την καθίζηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος. Κάθε εκτίμηση για τα ακριβή ποσοστά, κυρίως της ΝΔ, σε Εθνικές εκλογές ή ακόμα και στις επικείμενες Ευρωεκλογές είναι επισφαλής, καθώς ο σημαντικός αριθμός “μετέωρων” ψηφοφόρων (κυρίως από το χώρο της ΝΔ) και η τελική συμπεριφορά τους, μπορεί να αλλάξει πολλά από τα σημερινά δεδομένα.

Σαφής η κάμψη των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης αλλά και μεγάλα τα περιθώρια για ανάκαμψη, καθώς το κόμμα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή συσπείρωση των ψηφοφόρων του και σημαντικές διαρροές προς την – σταθερή πλέον – έκπληξη της δημοσκόπησης, τους Οικολόγους – Πράσινους. Οι τελευταίοι εισπράττουν την γενική διαμαρτυρία για το πολιτικό σκηνικό (είναι χαρακτηριστικό ότι σημαντικό μέρος όσων δηλώνουν ότι θα τους ψηφίσουν προέρχονται από τους ψηφοφόρους της ΝΔ του 2007!). Μένει να διαπιστωθεί η αντοχή του σχήματος στην – αναπόφευκτη – προεκλογική πόλωση…

Σταθερά ανοδική τέλος η πορεία του ΛΑΟΣ. Εισπράττει σημαντικό μέρος των διαρρεόντων ψηφοφόρων της ΝΔ και αναμένεται σημαντική ενίσχυσή του στις επικείμενες Ευρωεκλογές, ενώ ανοδικές τάσεις, σε σχέση με τις επιδόσεις του στις Εθνικές εκλογές του 2007 εμφανίζει και στις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης το ΚΚΕ.

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2009

Η Palmos Analysis ολοκλήρωσε και παρουσίασε, για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, την 1η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» Μάρτιος 2009.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωση, τόσο του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέων (κρατικών ή μη) της πόλης της Θεσσαλονίκης, όσο και των κατοίκων της, εγκαινίασε την περιοδική διεξαγωγή Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας σε επίπεδο Νομού Θεσσαλονίκης που αφορά επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οικονομίας και καταναλωτές.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) θα διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, κατά το 2ο 15νθήμερο των μηνών Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, σε συνολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρήσεων και 700 καταναλωτών). Η έρευνα καλύπτει και τους τέσσερις τομείς της οικονομίας (βιομηχανίαμεταποίηση, υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατaσκευές).

Συνημμένα αρχεία