Τμήμα Συμβουλευτικής

Γεννήθηκε στην Λαμία το 1989. Τον Σεπτέμβριο του 2012 αποφοίτησε από το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο αντικείμενο του Management του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (International Hellenic University, School of Business Administration and Economics).

Από τον Σεπτέμβριο του 2013 και έπειτα δραστηριοποιείται στον τομέα της συμβουλευτικής και εξειδικευμένα στην υποστήριξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών, στη διαμόρφωση Σχεδίων Επιχειρησιακής Στρατηγικής και στην ανάπτυξη Marketing Plans.