Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το 1983.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στους «Ορυκτούς Πόρους & Περιβάλλον» από το ίδιο Τμήμα, με βαθμό “Άριστα”.

Διαθέτει άριστη γνώση των Windows, Microsoft Office XP, Web browsers, Outlook Express και είναι πιστοποιημένη γραμματέας (Certified Secretaries Management Assistants/CSMA ACTA. Ομιλεί άριστα την Αγγλική & καλά την Γαλλική γλώσσα. Διαθέτει γνώσεις λογιστικής (ERP-Κεφ.5)και εμπειρία συμμετοχής σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (σύστημα ΕΣΗΔΗΣ).

Η εργασιακή της εμπειρία ξεκινάει από το 2012 σε θέσεις γραμματειακής/ διοικητικής υποστήριξης. Από το 2018 έχει ενταχθεί στην ομάδα της Palmos Analysis.