Πανελλαδική Έρευνα για το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής (ΣΕΦΑ)

Η Palmos Analysis διενήργησε για λογαριασμό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής (ΣΕΦΑ) πανελλαδική έρευνα, για τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά την ταυτότητα και τα αποτελέσματα της έρευνας στο συνημμένο αρχείο.