Νέα Δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis το Δήμο Θεσσαλονίκης, δημοσιεύτηκε την Κυριακή, 11 Απριλίου 2010 στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής. Η δημοσκόπηση καταγράφει τις δημοτικότητες των βασικών προσώπων που είτε έχουν δηλώσει υποψηφιότητα είτε ακούγονται για το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά προχωράει και ένα βήμα παρακάτω: καταγράφει την πρόθεση ψήφου σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, αναλύοντας τις τάσεις που επικρατούν ανάλογα με το ζευγάρι του δεύτερου γύρου.

Όλα τα στοιχεία της έρευνας βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2010

Εν μέσω εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας για την Ελλάδα διεξήχθη το 3ο κύμα της έρευνας οικονομικού κλίματος “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”, ο 2ο 15νθήμερο του Μαρτίου. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την απαισιοδοξία των καταναλωτών για τις εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας και καταγράφουν την αγωνία των επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης για το μέλλον. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απολύσεων το επόμενο χρονικό διάστημα από τις επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης, ενώ αποτυπώνεται το έντονο πρόβλημα αμφισβήτησης του κύρους και της αξιοπιστίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό της χώρας, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και των φημών για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Επίσης, προβλέπεται συρρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου καθώς και της αγοράς κατοικίας, παρά το ότι οι κατασκευαστικές εταιρίες δείχνουν τάσεις σχετικής μείωσης των τιμών των κατοικιών. Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία ενώ θα αναρτηθούν και στην ειδική ιστοσελίδα www.ebeth-barometer.gr από την Πέμπτη, 8/4/2010.

Συνημμένα αρχεία

Δημοτικές Εκλογές 2010 με την Palmos Analysis

ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως περιγράφεται μέσα από το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναμόρφωση του Διοικητικού χάρτη της Χώρας, με την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επαρχείων και την θεμελίωση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, την δραστική μείωση των Δήμων και των Κοινοτήτων με την συγχώνευσή τους σε ευρύτερους σχηματισμούς, τον επανακαθορισμό και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους και την οικονομική και επιχειρησιακή τους ενίσχυση και αυτονόμηση από την κεντρική Διοίκηση.

Πόσο ενημερωμένοι αισθάνονται σήμερα οι εκλογείς για το Πρόγραμμα «Καλλικράτης»; Πόσο θετικοί είναι στην προοπτική συγχώνευσης του Δήμου του με κάποιον ή κάποιους όμορους Δήμους ή Κοινότητες και πως αντιμετωπίζουν την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την παραχώρηση των αρμοδιοτήτων τους στις νεοϊδρυόμενες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις; Τα παρακάτω δεδομένα προέρχονται από την πανελλαδική έρευνα που διενήργησε η Palmos Analysis σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.042 ψηφοφόρων το χρονικό διάστημα 11 – 13 Ιανουαρίου 2010.

Έλλειμμα Ενημέρωσης
Έλλειμα ενημέρωσης των εκλογέων ως προς το περιεχόμενο του Προγράμματος «Καλλικράτης» διαπιστώνεται από την έρευνα της Palmos Analysis. 2 στους 3 (66%) ψηφοφόρους δηλώνουν Λίγο (43%) ή Καθόλου (23%) ενημερωμένοι για το περιεχόμενο του «Καλλικράτη» και μόνο το 12% δηλώνουν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι. Το εύρημα αυτό είναι φυσιολογικό καθώς η έρευνα συνέπεσε με τις πρώτες ημέρες δημοσιοποίησης του προσχεδίου του Προγράμματος «Καλλικράτης» και της υποβολής του σε διαδικασία Δημόσιας διαβούλευσης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι απαιτείται ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλάνο για τη διάχυση των ωφελειών του προγράμματος και τη δημιουργία ισχυρού ρεύματος στήριξής του από τους πολίτες, ιδιαίτερα ενόψει πιθανών αντιδράσεων για τα ζητήματα χωροθέτησης.

Θετικοί στις συνενώσεις των Δήμων – Επιφυλακτικοί στην κατάργηση των Νομαρχιών

Θετικά αντιμετωπίζει η πελιοψηφία (48%) των πολιτών μια πιθανή συνένωση του Δήμου τους με άλλον ή άλλους όμορους Δήμους, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης», έναντι μόλις 25% που αντιμετωπίζει αρνητικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το εύρημα αυτό σε συνδυασμό με το έλλειμμα ενημέρωσης που καταγράφεται, δείχνει ότι, με την κατάλληλη επικοινωνιακή τακτική, αναμένεται να υπάρξη σημαντική συγκατάθεση στο εγχείρημα. Αντιθέτως, επιφυλακτικοί δείχνουν οι ψηφοφόροι σχετικά με την κατάργηση των Νομαρχιών και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε μια ευρύτερη αιρετή Περιφέρεια (36% θετικές γνώμες – 38% αρνητικές γνώμες), φοβούμενοι ίσως ότι με τον τρόπο αυτό θα απομακρυνθούν από τον πολίτη τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Κι εδώ η ανάγκη ολοκληρωμένης και σωστής επικοινωνιακής τακτικής αποτυπώνεται χωρίς αμφισβήτηση.

Κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ στον εκλογικό χάρτη – Πολλαπλά μηνύματα για την Κυριακή

Απόλυτη κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ στον εκλογικό χάρτη της χώρας καταγράφει η πανελλαδική δημοσκόπηση της Palmos Analysis για τον Αγγελιοφόρο της Κυριακής, που διενεργήθηκε σε δείγμα 1.042 ψηφοφόρων το χρονικό διάστημα 11 – 13 Ιανουαρίου 2010. Το ΠΑΣΟΚ φτάνει το 47% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 31% της ΝΔ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται στα επίπεδα της εκλογικής τους καταγραφής του Οκτωβρίου 2009. Παρά το συντριπτικό προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ, οι ψηφοφόροι βαθμολογούν χαμηλά την Κυβέρνηση σε όλους τους τομείς δράσης της.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης καθώς και ο σχολιασμός τους από τον Διευθυντή Ερευνών της Palmos Analysis Πασχάλη Τεμεκενίδη, όπως δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής, δίνονται στα συνημμένα αρχεία.