Νέα Δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis το Δήμο Θεσσαλονίκης, δημοσιεύτηκε την Κυριακή, 11 Απριλίου 2010 στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής. Η δημοσκόπηση καταγράφει τις δημοτικότητες των βασικών προσώπων που είτε έχουν δηλώσει υποψηφιότητα είτε ακούγονται για το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά προχωράει και ένα βήμα παρακάτω: καταγράφει την πρόθεση ψήφου σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, αναλύοντας τις τάσεις που επικρατούν ανάλογα με το ζευγάρι του δεύτερου γύρου.

Όλα τα στοιχεία της έρευνας βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία