Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Μάρτιος 2010

Εν μέσω εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας για την Ελλάδα διεξήχθη το 3ο κύμα της έρευνας οικονομικού κλίματος “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”, ο 2ο 15νθήμερο του Μαρτίου. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την απαισιοδοξία των καταναλωτών για τις εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας και καταγράφουν την αγωνία των επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης για το μέλλον. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απολύσεων το επόμενο χρονικό διάστημα από τις επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης, ενώ αποτυπώνεται το έντονο πρόβλημα αμφισβήτησης του κύρους και της αξιοπιστίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό της χώρας, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και των φημών για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Επίσης, προβλέπεται συρρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου καθώς και της αγοράς κατοικίας, παρά το ότι οι κατασκευαστικές εταιρίες δείχνουν τάσεις σχετικής μείωσης των τιμών των κατοικιών. Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία ενώ θα αναρτηθούν και στην ειδική ιστοσελίδα www.ebeth-barometer.gr από την Πέμπτη, 8/4/2010.

Συνημμένα αρχεία