Κοινωνία και Αναπηρία, Έρευνα στη Θεσσαλονίκη

Σημαντικές πτυχές της αντιμετώπισης που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία από τον κοινωνικό και επαγγελματικό τους περίγυρο, αναδεικνύει η έρευνα της Palmos Analysis στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης για την ΜΚΟ “Αναπηρία Σήμερα”.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 801 ατόμων – κατοίκων της Α’ Θεσσαλονίκης με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, το χρονικό διάστημα 23 – 27 Νοεμβρίου. Η έρευνα καταγράφει την ωριμότητα του αστικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης σε θέματα αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία αλλά και την ανεπάρκεια των υποδομών (κυρίως στο Δημόσιο τομέα) για την εξυπηρέτηση των αναπήρων. Οι Θεσσαλονικείς δηλώνουν έτοιμοι να αναδείξουν σε αιρετές θέσεις ευθύνης (Νομαρχία, Δήμος κτλ) άτομα με αναπηρία αλλά και να τους εμπιστευθούν στον επαγγελματικό τομέα. Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία