Έρευνα Α’ Θεσσαλονίκης για τις Βουλευτικές Εκλογές 2009

Μεγάλη έρευνα εκλογικής συμπεριφοράς για την Α’ Θεσσαλονίκης διεξήγαγε η Palmos Analysis, μέρος της οποία που αφορά στα κόμματα δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής (12-09-2009). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1003 ψηφοφόρων, το χρονικό διάστημα 1 – 9 Σεπτεμβρίου 2009, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) και το δείγμα σταθμίστηκε ως προς το φύλο, την ηλικία και την ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές 2007.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 8,4% στην πρόθεση ψήφου της ΝΔ (29,9% έναντι 21,5%), ενώ η πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος για την Α’ Θεσσαλονίκης, με βάση τα στατιστικά μοντέλα της Palmos Analysis, δίνει μια τελική διαφορά της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ του ΠΑΣΟΚ (38% έναντι 32%).

Η έρευνα περιέχει και στοιχεία σχετικά με τη δημοτικότητα και την αναγνωρισιμότητα των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς και στοιχεία σχετικά με την πρόθεση σταυρού των εκλογέων τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύτηκαν και είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές της έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη απόκτηση συνδρομητικής πρόσβασης στα στοιχεία της έρευνας, απευθυνθείτε στο info@palmosanalysis.gr ή στο τηλέφωνο 2310 555545, υπόψη κας Ελένης Δοδού.

Τα στοιχεία της έρευνας, όπως δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής της 12-09-2009, δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία

Έρευνα Β’ Θεσσαλονίκης για τις Βουλευτικές Εκλογές 2009

Μεγάλη έρευνα εκλογικής συμπεριφοράς για την Β’ Θεσσαλονίκης διεξήγαγε η Palmos Analysis, μέρος της οποίας που αφορά στα κόμματα δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής (12-09-2009). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1003 ψηφοφόρων, το χρονικό διάστημα 9 – 11 Σεπτεμβρίου 2009, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) και το δείγμα σταθμίστηκε ως προς το φύλο, την ηλικία και την ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές 2007.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 2,2% στην πρόθεση ψήφου της ΝΔ (31,9% έναντι 29,7%), ενώ η πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος για την Β’ Θεσσαλονίκης, με βάση τα στατιστικά μοντέλα της Palmos Analysis, δίνει αντίστροφα μια τελική διαφορά της τάξης του 1,5% υπέρ της ΝΔ (40,5% έναντι 39%).

Η έρευνα περιέχει και στοιχεία σχετικά με τη δημοτικότητα και την αναγνωρισιμότητα των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στην Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και στοιχεία σχετικά με την πρόθεση σταυρού των εκλογέων τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύτηκαν και είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές της έρευνας. Τα στοιχεία αυτά της έρευνας μπορούν να αποκτηθούν on-line από το ηλεκτρονικό καταστημα της Palmos Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη απόκτηση συνδρομητικής πρόσβασης στα στοιχεία της έρευνας, απευθυνθείτε στο info@palmosanalysis.gr ή στο τηλέφωνο 2310 555545, υπόψη κας Ελένης Δοδού.   Τα στοιχεία της έρευνας, όπως δημοσιεύτηκαν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής της 12-09-2009, δίνονται στο συνημμένο αρχείο.