Έρευνα ΕΒΕΘ για τις ακάλυπτες επιταγές μέσω του PrimoQ της Palmos Analysis

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) διενήργησε έρευνα στα μέλη του μέσω του συστήματος PrimoQ της Palmos Analysis για τις ακάλυπτες επιταγές.

Η έρευνα αναδεικνύει το οξύ πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών, καθώς το 70% των επιχειρήσεων – μελών του ΕΒΕΘ δηλώνει ότι έχει παραλάβει ακάλυπτες επιταγές. Μάλιστα, πάνω από το 60% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι το ποσοστό της αξίας των ακάλυπτων επιταγών επί της συνολικής αξίας των μεταχρονολογημένων επιταγών που λαμβάνουν από τους πελάτες τους αυξήθηκε κατά το 1ο τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το 2008. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων – μελών του ΕΒΕΘ καλύπτεται από μεταχρονολογημένες επιταγές των πελατών.

Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας μπορείτε να τα βρείτε και στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.