Έρευνα εκλογικής συμπεριφοράς Α’ & Β’ Θεσσαλονίκης – Φεβρουάριος 2009

Κατηγορία: Έρευνα Εκλογικής Συμπεριφοράς
Εντολέας: “Αγγελιοφόρος της Κυριακής”
Περίοδος: 14 – 19 Φεβρουαρίου 2009
Γεωγραφική περιοχή: Α’ και Β’ Εκλογικές Περιφέρειες Θεσσαλονίκης
Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, με βάση τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού (ΕΣΥΕ 2001)
Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου (σύστημα CATI)
Μέγεθος δείγματος: 1.564 άτομα (801 Α’ Θεσσαλονίκης & 763 Β’ Θεσσαλονίκης) άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18+ Σταθμίσεις: Με βάση το φύλο, την ηλικία (ΕΣΥΕ 2001) και την ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του 2007