Συμβουλευτική

"Συμβουλευτική και Στρατηγική βασισμένη σε μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα"

Η Palmos Analysis, συνδυάζοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία όλων των τμημάτων της, παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να έχουν ολοκληρωμένες αναλύσεις και μελέτες, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης και πρόβλεψης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν καθοδήγηση και συμβουλές για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, δημιουργία σχεδίων μάρκετινγκ και επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Η Palmos Analysis διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στη στήριξη πολιτικών οργανισμών και προσώπων που εμπλέκονται στο χώρο της πολιτικής καθοιονδήποτε τρόπο, όπως υποψήφιοι στην αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού, σε βουλευτικό αξίωμα κοκ.

Κομματικοί οργανισμοί & Πολιτικά πρόσωπα

“Δημοσκόπηση είναι η έρευνα της κοινής γνώμης που διενεργείται με επιστημονική μεθοδολογία από εξειδικευμένο προσωπικό και σκοπό έχει τη στατιστική καταγραφή της πραγματικότητας αναφορικά με τις απόψεις ή τις προθέσεις των πολιτών γύρω από ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας”

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Φορείς– Οργανισμοί (Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα)

Η Palmos Analysis, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που τη συνοδεύει, συμμετέχει ενεργά και προφέρει ποικίλες υπηρεσίες που στόχο έχουν την αποτελεσματική τους διαχείριση και λειτουργία. Κάθε ανάγκη, αντιμετωπίζεται μοναδικά, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα λοιπά δεδομένα που χαρακτηρίζουν κάθε Φορέα και Οργανισμό, προσφέροντας έργο που διακρίνεται για την αρτιότητα και το υψηλό ποιοτικό τους επίπεδο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η Διοίκηση του ΕΒΕΘ, προσανατολισμένη σταθερά στην καταγραφή, την ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών του, υιοθέτησε από το 2008 την ηλεκτρονική πλατφόρμα PrimoQ για την άμεση και έγκυρη διενέργεια ερευνών και δημοσκοπήσεων μεταξύ των μελών του.

Καταναλωτικά αγαθά

Η Palmos Analysis, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, προσφέρει λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Έχοντας στη διάθεσή της σύγχρονα/ καινοτόμα εργαλεία, αναλαμβάνει και ολοκληρώνει, άμεσα και αποτελεσματικά, κάθε ερευνητική ανάγκη που προκύπτει, με το μέγιστο δυνατό όφελος.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Εκπαίδευση

Η Palmos Analysis, συμμετέχει ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία επιχειρώντας, μέσω στοχευμένων ενεργειών και ερευνητικών προσεγγίσεων, να αποτυπώνει και να κατα­γράφει στάσεις και απόψεις του κοινού (γονέων, μα­θη­τών/σπουδαστών, εκπαιδευ­τικών κτλ.), προκειμένου να προσδιορίζει το μέγεθος και τις διαστάσεις της αγοράς  στο χώρο της εκπαίδευσης (ιδιωτικής και δημόσιας) και συνακόλουθα, τις προο­πτι­κές που διαγρά­φο­νται.

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το “Apella” είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που είναι προσβάσιμη, μέσω φυλλομε­τρητή (browser) και παρέχει την ευχέρεια στους  δημότες να  μπορούν να  “καρφιτσώ­νουν”, επάνω σε διαδραστικό χάρτη (Google Map), προβλήματα διαφόρων τύπων που εντοπίζουν στο δήμο που κατοικούν.

TV

YouTube

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ;

Οι πελάτες μας

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεισφορά σας στο έργο και την άψογη συνεργασία!

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Πανελλαδική πολιτική έρευνα: TVXS.GR ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Η Palmos Analysis διενήργησε πανελλαδική πολιτική έρευνα για λογαριασμό του TVXS.GR. Η έρευνα διενεργήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το χρονικό διάστημα 23-30 Μαρτίου 2017. Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για τη διαπραγμάτευση, τη σχέση Ελλάδας – Ευρώπης, τη σχέση Κράτους – Εκκλησίας, το κλείσιμο ΜΜΕ, καθώς και πρόθεση ψήφου, συσπειρώσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων και εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των κομμάτων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ;

Δημοσκοπήσεις – Έρευνα αγοράς

“Ό,τι δε μετριέται, δε βελτιώνεται”

Digital

“To Διαδίκτυο δε συνδέει υπολογιστές, συνδέει ανθρώπους. Εσείς το χρειάζεστε, εμείς το χτίζουμε.”