Η Ομάδα

Η Ομάδα Μας

Στην καρδιά της δραστηριότητάς μας βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Τα στελέχη μας, με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και μεγάλη εργασιακή εμπειρία, διασφαλίζουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και την επιστημονική συγκρότηση των υπηρεσιών μας. Η εταιρία αναπτύσσει δίκτυο ερευνητών και συνεργατών σε πανελλαδική κλίμακα και εντάσσει στο στελεχιακό της δυναμικό επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.

Επίσης, συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό έμπειρων στελεχών της αγοράς, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη των πελατών της. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ανθρώπων μας, η προσήλωση στην ποιοτική, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Διευθυντής Marketing και Πολιτικής Επικοινωνίας
Διοικητική Υποστήριξη
Τμήμα Συμβουλευτικής
Qualitative Research Executive

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Ε.Α.

Η ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε. ανήκει πλέον στα τακτικά μέλη του Σ.Ε.Δ.Ε.Α. (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και  Έρευνας Αγοράς) και στον Π.Ε.Σ.Σ. (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων).

Ο Σ.Ε.Δ.Ε.Α. έχει ως στόχο την προαγωγή της επιστημο­νικής έρευνας αγοράς και της κοινωνικής  έρευνας  στην Ελλάδα  και για την επίτευξή του έχει θεσπίσει κώδικες δεο­ντο­λογίας και επαγγελματικής πρακτικής, που τα μέλη του οφείλουν να τηρούν, καθώς και μηχανισμούς ελέγχου τήρησης αυτών.

Η ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε., τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας του Σ.Ε.Δ.Ε.Α. και εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα εργα­λεία και επιστημονικές μεθόδους που τηρούνται διεθνώς,  έχει καταξιωθεί στον επαγγελ­ματικό  της  χώρο κερδίζοντας  την ευρεία αποδοχή και πετυχαίνοντας ώστε να αποτε­λεί τη μόνη εταιρεία δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, εκτός του Λεκανοπε­δίου Αττικής, που είναι τακτικό μέλος του Σ.Ε.Δ.Ε.Α.

Αυτή η τιμητική εισδοχή στο Σ.Ε.Δ.Ε.Α., μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους και ενισχύει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να υπη­ρετούμε τις αξίες και αρχές που μας ακολουθούν από το ξεκίνημα της επαγγελματικής μας διαδρομής.

Θεσσαλονίκη, 15/11/2016

PALMOS ANALYSIS