Η Ομάδα

Η Ομάδα Μας

Στην καρδιά της δραστηριότητάς μας βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Τα στελέχη μας, με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και μεγάλη εργασιακή εμπειρία, διασφαλίζουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και την επιστημονική συγκρότηση των υπηρεσιών μας. Η εταιρία αναπτύσσει δίκτυο ερευνητών και συνεργατών σε πανελλαδική κλίμακα και εντάσσει στο στελεχιακό της δυναμικό επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.

Επίσης, συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό έμπειρων στελεχών της αγοράς, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη των πελατών της. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ανθρώπων μας, η προσήλωση στην ποιοτική, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Διευθυντής Marketing και Πολιτικής Επικοινωνίας
Διοικητική Υποστήριξη
Τμήμα Συμβουλευτικής
Qualitative Research Executive