Διαδικτυακές εφαρμογές

"Εφαρμογές διαδικτυακού λογισμικού
για κάθε ανάγκη,
για κάθε χρήση,
για όλους"


H Palmoς Analysis διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Το εξειδικευμένο της τμήμα IT, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιχειρηματικές και λοιπές ανάγκες της αγοράς, οργανώνει, σχεδιάζει και δημιουργεί σύγχρονα λογισμικά εργαλεία που καλύπτουν απόλυτα τις συγκεκριμένες ανάγκες με το μέγιστο προσδοκώμενο όφελος.


Το τμήμα ΙΤ της Palmos Analysis δεν εφησυχάζει! Μεθοδευμένα, συστηματικά, αλλά και έχοντας πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, δημιουργεί ιδέες που μετουσιώνει σε πράξη, μέσω σύγχρονων και καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών, που βρίσκουν εφαρμογή και καλύπτουν ανάγκες (υπάρχουσες και μελλοντικές) σε κάθε τομέα δραστηριότητας.

"Το μέλλον στη διαχείριση του παιδικού σταθμού, σήμερα"

"Όλο το εκπαιδευτήριο στο cloud!
Ένα σύγχρονο ERP για κάθε εκπαιδευτικό φορέα"

"Σύγχρονος δήμος.
Οι δημότες στο προσκήνιο"

"Ένα οικονομικό, εύχρηστο, σύγχρονο και αποτελεσματικό ερευνητικό εργαλείο για κάθε Φορέα και Οργανισμό"