Ελένη Δοδού

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980 και κατοικεί μόνιμα στο Δήμο Καλαμαριάς, αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ηράκλειτος» με ειδίκευση στη μηχανογραφημένη Λογιστική. Η εργασιακή της εμπειρία ξεκινάει από το χώρο του ενδύματος στα τέλη του 1998. Η παρουσία της στο χώρο αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσει το επαγγελματικό της προφίλ στην παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η επιθυμία της για νέα επαγγελματικά βήματα με νέες προοπτικές και καινοτόμες δράσεις, τη βρίσκει στην «PALMOS ANALYSIS» που αποτελεί για εκείνη έναν κατάλληλο χώρο για να προσφέρει δημιουργικά τις γνώσεις και τις ικανότητές της.